2020-Nov-27

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Fordonsverkstaden på SSAB undviker slitage med Expander

Skriv ut
Lars.Gustafsson
Lars Gustafsson på SSABs Fordonsverkstad i Oxelösund säger att de använt Expandrar i många år – säkert minst 10 år. Många av dem sitter i lastbärarvagnar.

De finns i styrcylinderinfästningar och lyftbordsinfästningar. Dessutom har man Expandrar i bromshängena på sina fyra lok. Det finns åtta bromshängen på varje lok och alla har en Expander.

Sammantaget blir det ganska många Expandrar. Och det finns fler. En del av dem finns i lastaggregatet på lastmaskiner. Där används de om någon led är skadad.

-Vi är nöjda med Expander. Vi behöver inte ta isär och bearbeta maskindelen utan Expandern fångar upp ojämnheter och skador utan att något går sönder. Vi har goda erfarenheter av den här typen av Expanderaxlar, säger Gustafsson.

SAM 0331 
Fordonsverkstaden i Oxelösund på SSAB började använda Expander i maskindelar där det uppstod slitage. Det har fungerat bra, säger Lars Gustafsson som är områdestekniker. Källa: Dan Schelin. 

Från början satt det vanliga axlar där Expandern i dag finns. Men numera levereras nya lastbärarvagnar direkt med Expander. Det bestämmer man tillsammans med leverantören. Men på SSABs Fordonsverkstad i Oxelösund började det med att det uppstod slitage och man provade att själv sätta i Expander. Det visade sig att det fungerade bra.

-Man stoppar i Expandern och drar efter, sedan är det klart, säger Gustafsson.

Då och då måste en ny axel bytas och då har Fordonsverkstaden ett förråd där de kan hämta en Expander. Axlarna byts mot Expandrar med jämna mellanrum, säger Gustafsson.

Det finns förstås en inköpare på SSAB som ser till att förhandla om priset och köpa in Expander eller liknande produkter. Inköparen har sett till att det finns ett lager. Gustafsson och hans kollegor kan rekvirera en Expander så snart de behöver.

Gustafsson är områdestekniker på Fordonsverkstaden. Han och övriga medarbetare där jobbar med strategiska fordon. Det rör sig om stora tunga fordon som de servar, berättar han.

SAM 0338 
SSAB har idag Expandrar i sitt förråd så att de kan sätta i fler när en axel behöver bytas. Det sker med jämna mellanrum. Källa: Dan Schelin. 

SSAB Oxelösund tillverkar stål och är världsledande höghållfasta stål. Man har flera olika varumärken för stålet. Hardox är ett slitstål med extrem prestanda och användare över hela världen drar nytta av Hardox hårdhet och seghet för att öka nyttolasten, förbättra drifttiden och sänka reparationskostnaderna. Försäljningen 2012 var nästan 39 000 miljoner kronor. På grund av sämre konjunktur på senare år är stålbranschen är inte lika bra som den varit och försäljningen har minskat på senare år. 2008 hade man en försäljning på över 54 000 miljoner kronor – alltså avsevärt bättre än 2012.

SSABs höghållfasta stål säljs över hela världen och utgör 38 procent av de totala leveranserna. Företaget bearbetar marknaden för att öka andelen höghållfasta stål till 50 procent år 2015. Man har 9 000 anställda i 45 länder men huvudkontoret ligger i Stockholm. SSAB är noterat på Stockholmsbörsen: NASDAQ OMX Nordic Exchange.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg