2020-Nov-27

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Jättelyckat och har redan gett affärer

Skriv ut

Lars Johansson ÅF

NETCOMMUNITY hjälper ÅF hjälpa fastighetsägare att spara el.

Runt årsskiftet 2011/2012 fick NETCOMMUNITY i uppdrag att komplettera ÅFs säljorganisation med ett säljteam som fick till uppgift att hitta och bearbeta nya kunder. Lars Johansson som är sektionschef för energisamarbete på ÅF: 

- NETCOMMUNITY har hjälpt oss identfiera och bearbeta potentiella kunder i regionen runt Norrköping. Man har för vår räkning byggt relationer med olika typer av kunder och där det finns ett genuint intresse för att gå vidare så lämnar de över för fortsatt kontakt till oss på ÅF. 

- Det har varit jättelyckat och har gett affärer. Vi har väl ett 30-tal kontakter som ser ut att kunna bli kunder och fyra till fem affärer är redan klara.

.Alla fastighetsägare kan göra besparingar genom att energieffektivisera smart. Det säger Lars Johansson som är sektionschef för energisamarbete på ÅF. Han har jobbat med energieffektivisering i 15 år och finns på ÅFs kontor i Norrköping. ÅF har bl a utvecklat en speciell produkt och tjänst - ÅF Energy Controller - för att hålla koll på energianvändningen i fastigheter.

Långsiktiga energibesparingar

Lars Johansson berättar att ÅF har utvecklat arbetsmetoder och koncept för att hitta åtgärder som ger lönsamma och långsiktiga energibesparingar för fastighetsägare. Det gäller industrier, kommersiella fastigheter som stora köpcentra till vilket annat fastighetsbestånd som helst. Driftpersonal hinner som regel inte med att analysera och ta fram åtgärder och därför kan ÅF oftast göra ganska mycket när de kommer till en fastighet med sin specialutrustning och sina kunskaper på området.

ÅF har utvecklat mjukvara, ett uppföljningsverktyg, som används för övervakning av energianvändningen i en fastighet. ÅF Energy Controller ger fastighetsägaren en statusrapport om energiläget. Där kan man se energianvändningen i kronor, kWh och koldioxidpåverkan samt få jämförelser över tid. Källa: ÅF. ÅF Energy Controller

Numera är de flesta fastigheter också mycket komplicerade. Det finns en mängd olika funktioner inom ventilation, värme, belysning, motorer, pumpar m m, som ska fungera tillsammans.

Höjer en fastighets värde

Om utrustningen i fastigheten inte fungerar optimalt blir energikostnaderna onödigt höga. Energieffektivisering ger bättre driftekonomi, är bra för klimatet och höjer en fastighets värde.

- Det är ett spännande jobb, säger Johansson och menar att alla uppdrag, oavsett fastighet, är intressanta.

En mycket stor kund är Sandvik och eftersom skribenten finns i Stockholm nämner han också kunder som Stockholms Golfklubb och Fabege.

Lars Johansson berättar om den mjukvara som ÅF utvecklat och använder för övervakning av energianvändningen i en fastighet. Det är ett uppföljningsverktyg som heter ÅF Energy Controller och som ger fastighetsägaren en statusrapport om energiläget. Där kan man se energianvändningen i kronor, kWh och koldioxidpåverkan samt få jämförelser över tid, t ex kan man jämföra förbrukningen med samma månad föregående år. Verktyg av det slaget som tar med energianvändningens koldioxidpåverkan är ovanliga på marknaden, säger han.

Låg risk för beställaren

- Vi kan jobba med ersättning mot resultatet, d v s besparing. Det innebär att vi ska kunna kontrollera och följa upp ett resultat. Ett energisamarbete med ÅF innebär låg risk för beställaren. Om vi inte kan spara kostnader åt kunden så tar vi heller inget betalt. Vi hittar nästan alltid förbättringar att göra. Anledningen är att den som sköter driften av fastigheten inte hinner eller har samma verktyg som vi har för att hitta metoder att effektivisera energianvändningen. ÅFs energianalys är omfattande och kontrollerna är viktiga, säger Lars Johansson. Ett exempel är mätningar och beräkningar för att åtgärda och styra bort onödigt höga effektuttag och temperaturer på fjärrvärme.

Med ÅF Energisamarbete optimeras först befintliga system för låg energiförbrukning och först efter en tid börjar man ge förslag på större ombyggnationer och byten av system. Till det har ÅF bland annat en hel del mätinstrument som värmekameror, elmätutrustning etc för att undersöka och föreslå en mer kostnadseffektiv drift och utrustning till kunden.

ÅF Energy Controller bas Vi hittar nästan alltid förbättringar att göra. Anledningen är att den som sköter driften av fastigheten inte hinner eller har samma verktyg som vi har för att hitta metoder att effektivisera energianvändningen. ÅFs energianalys är omfattande och kontrollerna är viktiga, säger Lars Johansson. På bilden visas ÅF Energy Controller, en mjukvara som ÅF utvecklat. Källa: ÅF.

Vilka metoder finns för att finna de bästa lösningarna?

- I industrin är alltid eventuell spillvärme intressant och att hitta lönsamma metoder att återvinna den. Solceller och vindkraft tittar vi också mer på och vi märker ett allt större intresse från våra kunder. Den typen av investeringar är dock mycket långsiktiga och kräver kapital. ÅF följer även variationerna i marknadspriserna på el och tar med dem i sina beräkningar. Och man lyssnar på kundens önskemål.

Behovet stort

- Även om vi bevakar och har full koll på energipriserna så är vår huvuduppgift att åtgärda för att minska energianvändningen, slår Lars Johansson fast. Behovet och möjligheten är otroligt stort.

I Sverige bedriver ÅF verksamhet över hela landet med ett 60-tal kontor. Den som är intresserad kan vara med på seminarier om energieffektivisering som ÅF anordnar. Mer information om ÅFs energieffektivisering finns också på energieffektivisering.se.

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen


TwitterFacebookDigg