2020-Nov-27

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

NETCOMMUNITY hjälper NIRAS

Skriv ut
Anders_Bjrkestedt

..företag att få rätt lokaler till rätt pris.
NIRAS som är landets största oberoende fastighetskonsultföretag och hyresgästrådgivning är en väsentlig del i verksamheten.

Ett 40-tal konsulter runt om i landet arbetar med detta. Hyresgästrådgivning innefattar bl.a. analyser av lokalförsörjning, hyresavtal och effektivet i lokalutnyttjande. Enklare uttryckt handlar det om att hjälpa företag och myndigheter att få sina lokalbehov tillgodosedda på ett så bra och kostnadseffektivt sätt om möjligt. Sedan ett år tillbaka samarbetar NIRAS med NetCommunity när det gäller prospektering av nya potentiella kunder; ett samarbete som Anders Björkestedt, försäljningschef för NIRAS hyresgästrådgivning, är mycket nöjd med. 

- Vi vill starta en dialog med företag kring om de har bästa möjliga lokaler och betalar rätt pris för dem. Min erfarenhet är att många företag har bristande kunskaper om dessa frågor. De är duktiga på den egna verksamheten, men när det gäller lokaler kan de i många fall inte analysera och utvärdera avtal och kostnader, säger Anders Björkestedt.

- När vi arbetar med en kund utgår vi aldrig från hur de befintliga lokalerna ser ut, utan från hur verksamheten ska fungera. Sedan försöker vi anpassa lokalerna efter det, fortsätter han.

På så sätt kan alltså en insats av NIRAS hyresgästrådgivare ge fler positiva effekter än bara sänkta lokalkostnader. Det kan leda till en mängd andra gynnsamma förändringar inom en organisation när lokalerna anpassas efter verksamheten istället för tvärtom. 

NETCOMMUNITY arbetar nu med två prospekteringsuppdrag åt NIRAS avdelning för hyresgästrådgivning. Det ena är nationellt och riktar sig mot lokalanvändare med över 40 hyresavtal. Det kan t.ex. vara fråga om butikskedjor eller andra företag med verksamhet på många orter. Det andra är regionalt och riktar sig mot små och medelstora företag i Mellansverige. 

Det ter sig självklart att företag med stora lokalbehov och många hyresavtal kan ha nytta av hyresgästrådgivning. Men har även mindre företag glädje av dessa tjänster? 

- I de allra flesta fall kan vi tydligt påvisa kundnyttan även för mindre företag. Vårt konsultarvode är en mycket liten del av det totala värdet i ett hyresavtal. Man får också betänka att det handlar om ökad kostnadseffektivitet på längre sikt. Ett hyresavtal kan ju sträcka sig över t.ex. en femårsperiod, menar Anders Björkestedt. 

- NETCOMMUNITY har visat sig vara en bra samarbetspartner som skött kundprospekteringen föredömligt. De har kunnig personal som förstår företagens behov och kan bemöta våra potentiella kunder på det sätt vi önskar, avslutar han.

Rolf Hansson

TwitterFacebookDigg