2020-Nov-28

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Vi söker folk åt ESS-reaktorn

Skriv ut

ESS_vy_2
Nu behövs ca 500 forskare och tekniker till det högteknologiska supermikroskopet i Lund. Många av vår tids utmaningar inom forskningen är just inom utforskandet av nya material.  
Det kan till exempel handla om att utveckla framtidens motorer. ESS kommer att innebära en snabb utveckling. 450-500 forskare, tekniker och administrativ personal kommer att anställas vid ESS. Och snart kommer byggnationen igång som kommer att sysselsätta tusentals. När allt så småningom är klart så beräknas 2 000-3 000 forskare årligen besöka ESS för att bedriva forskning.
Colin_CarlileColin Carlile lyckades. Det var hans jobb att få ESS till södra Sverige i tävlan med andra orter i Europa. Colin har tidigare vait chef för ILL-reaktorn i Frankrike och varit i neutronbranschen sedan 1960-talet. Det var hans jobb att sälja in Lund. I fickan hade han argument som att i Lund finns allt man behöver, infrastrukturen, marken och språkkunskaperna.
Detta är historia nu, planen är klar i grova drag, och Colin är kvar i Lund som föreståndare för ESS AB som stöds av en rad europeiska länder. Sverige och Danmark är gemensamt värdländer. Till nyheterna på senare tid hör att Storbritannien, Colins ursprungliga hemland, också ger sitt stöd till ESS i Lund.
Arbetet just nu går ut på att besluta om den slutliga tekniska utformingen av ESS. Den beräknas vara klart i år eller under 2012. Konstruktionen startar därefter 2013.
Vi anställer redan nu många typer av specialister, säger kommunikationsansvariga Marianne Ekdahl till NETCOMMUNITY. De som är anställda nu är ofta väldigt specialiserade. Vi jobbar med den tekniska designen och det är rör sig både om ingenjörsteknik och forskning, för det vi bygger kommer att bli unikt. Idag har cirka 75 personer jobb på ESS.
Det rör sig också redan om många olika anställningsformer. Några av de anställda jobbar från annan ort utomlands, och några av forskarna är utlånade från andra institut i andra länder.
Just nu ligger nio olika jobbannonser ute på ESS ABs hemsida. Det är jobb med titlarna Postdoctoral Researcher, Cad Quality Design Coordinator, Beam Extraction Engineer, Group Leader - Choppers, Group Leader - Neutron Optics, Senior Integration Engineer, Beam Diagnostics Engineer, Vacuum Engineer och Cryptogenics Engineer - Superconducting RF Modules.
Annonsen för Postdoctoral Researcher har inte slutdatum förrän 2019. Gått om tid att planera karriären med andra ord om man inte redan kvalar in. Det behövs uppenbarligen också många.
En Postdoctoral Researcher ska jobba på accelerator-divisionen. Han eller hon får ansvar inom området design, konstruktion och med att fördela arbetet på ESS-acceleratorn. Han eller hon ska också sköta acceleratorn. Kort sagt ska man sköta och köra världens mest kraftfulla neutronkälla. Jobbet är till en början ett kontrakt på två år som kan förlängas till en fast tjänst som löper på.
ESS_vy_7 
Den som söker tjänsten ska ha en doktorsgrad eller motsvarande i acceleratorvetenskap och man ska redan ha jobbat på den här nivån i ungefär fem år. Mer information finns på htttp://www.ess-scandinavia.eu/open-positions.
I en annan annons  - på CADtorget - söks nu en Cad Quality Design Coordinator. Här ska man jobba med att implementera CAD vid designkontoret. Kvalitetsprocesser blir en viktig del av uppgifterna särskilt vad gäller arbetsinstruktioner gällande CAD-data och metoder som baseras på CAD-data. En del av arbetet med designen görs av anställda på partnerinstitutioner runt om Europa.
För att få tjänsten krävs en bakgrund i mekanisk ingenjörskonst och man ska kunna koordinera och utveckla uppgifter i samarbete med ett PLM-center som också finns på ESS. Vidare i annonsen står att det krävs en Master of Science eller motsvarande inom Mechanical Engineering eller ett higher diploma i CAD. För att komma i fråga för tjänsten krävs minst fem års erfarenhet från projekt med många discipliner i en internationell miljö. Man ska också kunna visa att man har minst sju års erfarenhet av design som involverar avancerade CAD-system. Man ska ha jobbat med CATIA 5 och ha erfarenhet av ENOVIA V6. Därtill är det bra om den som vill komma ifråga för tjänsten känner till tidigare versioner av Enovia, Matrix One eller andra integrerade databassystem.
TwitterFacebookDigg