2015-May-28

Senast uppdaterad09:00:00 PM GMT

Dassault Systèmes gör ett bra ekonomiskt resultat

Laurent.Blanchard
Den här nyheten från Dassault Systèmes berör delvis också deras verksamhet i Sverige. Dassault Systèmes ska införa en ny slags chef för försäljning på europanivå.

Jan Larsson på Siemens PLM Software om europeisk industri

Jan.Larsson

NetCommunitys skribent mötte Jan Larsson på en konferens om innovation i Stockholm.

Vinnova satsar på nybygge i Borås

innovationsplattform Norrby
Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beviljara åtta miljoner kronor till innovationsplattform Norrby.

Steel Dynamics stänger två fabriker under två år

2015-05-27 11:54
stålfabrik
Inte lönsamt med rådande tackjärnspris.
 

Scania-fabrik ökar export med 600 procent

2015-05-26 12:52

scania

Scanias produktionsanläggning för växellådskomponenter i Tucumán, Argentina, har ökat exporten till Europa med 600 procent.
 

Cowi projekterar Ostlänkens tredje etapp

2015-05-25 13:58
höghastighetsjärnväg
Ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping.
 

50 miljoner i retrolön

2015-05-25 13:32
krav
Konkursboet efter Saab Automobile börjar nästa vecka betala ut retroaktiva löner till 3000 tidigare anställda.