2015-Apr-02

Senast uppdaterad09:00:00 PM GMT

Dassault Systèmes gör ett bra ekonomiskt resultat

Laurent.Blanchard
Den här nyheten från Dassault Systèmes berör delvis också deras verksamhet i Sverige. Dassault Systèmes ska införa en ny slags chef för försäljning på europanivå.

Jan Larsson på Siemens PLM Software om europeisk industri

Jan.Larsson

NetCommunitys skribent mötte Jan Larsson på en konferens om innovation i Stockholm.

Vinnova satsar på nybygge i Borås

innovationsplattform Norrby
Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beviljara åtta miljoner kronor till innovationsplattform Norrby.

StruSoft i nytt miljonprojekt för Energimyndigheten och SBUF

2015-03-31 09:57
bizz o
I det här forskningsprojektet skall det till en början klargöras hur stora osäkerheterna i kan vara i de indata som används för energisimuleringar samt att identifiera de faktorer som har störst betydelse.
 

Hexagon förvärvar Q-DAS

2015-03-30 12:05
Ola Rollén
Hexagon tillkännagav på måndagsmorgonen förvärvet av Q-DAS, ett internationellt mjukvaruföretag inom lösningar för statistisk processkontroll för tillverkningsindustrin.
 

Försiktig tillväxt i Industrifaktas byggprognos

2015-03-30 11:35
byggprognos
I Industrifaktas senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, som släpps i dagarna, redovisas konjunkturutvecklingen för hela byggsektorn med färska prognoser för de kommande tre åren.
 

Rundabordssamtal om morgondagens produktutveckling

2015-03-30 10:10
Rundabordssamtal
Temat för diskussionen var vilken teknik som kommer att styra morgondagens produktutveckling.