2020-Dec-05

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

CADdirekt BRAND LT

CADdirekt BRAND LT har samma funktionallitet som CADdirekt BRAND det enda som skiljer är att den är installerad på AutoCAD LT.

CADprofi Arkitekt

CADprofiArkitekt
CADprofi Arkitekt är ett parametriskt CAD-program som underlättar arkitektkonstruktion.

CADdirekt SKALAFORMAT LT

CADdirekt SKALAFORMAT LT är utvecklad för er som vill göra enkla ritningar eller mindre förändringar t.ex. en ny planlösning på ett kontor eller hus.

CADdirekt VVS

CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD och den nya applikationen har samma grundtanke.

CADdirekt BRAND

CADdirekt BRAND är en applikation som vänder sig till alla som skall skapa underlag för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) så kallade SBA dokument, definiera brandskyddet med brandcellsgränser och utrymningsritningar.

Artlantis

 Fler och fler upptäcker Artlantis sköna kombination av kvalitet, snabbhet och enkelhet.

EcoDesigner Star

Detaljerad Energianalys – Integrerad i BIM. EcoDesigner Star är ett stort steg framåt när det gäller energianalyser kopplade till en BIM.

BIMx

BIMx består av BIMx och BIMx Docs. Hur det funkar? BIMx finns utan kostnad tillgänglig i ArchiCAD 17.

ArchiCAD

ArchiCAD80x80
ArchiCAD är Nordens största BIM-verktyg för arkitekter. Programmet används av stadsplanerare, husprojektörer och inredare i hela designprocessen från skiss till relationshandling. Det finns för Mac och Windows.

Lindabs Byggkomponenter

Division Building Components ingår i affärsområde Profile och omfattar välutvecklade system av komponenter i tunnplåt för takavvattning, beklädnad av tak och vägg, stålprofiler för vägg-, tak- och bjälklagskonstruktioner samt ett sortiment av garage- och industriportar.

Lindabs Byggsystem

Division Building Systems ingår i affärsområde Profile och omfattar prefabricerade system i stål för industribyggnader, affärsbyggnader, fritidsanläggningar samt kontorsbyggnader i flera våningar.

Lindabs Inneklimatprodukter


Division Comfort ingår i affärsområde Ventilation och omfattar tre produktprogram - Luftburna system, Vattenburna system och Akustik - bestående av system och produkter som tillsammans skapar ett behagligt, hälsosamt och produktivt inneklimat.

Lindabs Kanalsystem

Division Air Duct Systems ingår i affärsområde Ventilation och omfattar kompletta, i huvudsak cirkulära, kanalsystem för ventilation samt kanaldetaljer och komponenter, kompletterat med rektangulära kanalprodukter samt huvar. Dessa produkter används för konstruktion av ventilationssystem.

Sida 1 av 2

  • «
  •  Första 
  •  Föregående 
  •  1 
  •  2 
  •  Nästa 
  •  Sista 
  • »