2020-Oct-23

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

ANSYS stärker sitt erbjudande inom design av elektriska motorer och maskiner med nytt avtal med Motor Design Ltd.

Skriv ut
asys-e
Kombinerad lösning från ANSYS och Motor-CAD skapar omfattande end-to-end arbetsflöde.

ANSYS (NASDAQ: ANSS) skapar ett kraftfullt arbetsflöde för utvecklingen av elektriska maskiner, från design till validering, genom att sluta ett nytt avtal med Motor Design Limited (MDL) kring distributionen av Motor-CAD.

Genom att kombinera de ledande designverktygen för utveckling av elektriska motorer med ANSYS multifysiska analyskompetens utökar ANSYS simuleringsmöjligheterna till det första explorativa designstadiet av elektriska maskiner.

Den stora globala efterfrågan på bättre effektivitet inom allt från elektrisk och hybrid framdrivning i transportområdet, elektriska motordrivna system inom den industriella sektorn till framtidens elektriska flygplan, driver på eldrift-initiativen inom en rad branscher.

Att kunna utveckla mer effektiva elektriska motorer och maskiner och använda dem i fler applikationer minskar inverkan på miljön och sänker kostnaderna för konsumenter, företag och myndigheter. Samarbetet mellan ANSYS och MDL skapar en omfattande designmetodik som stödjer alla dessa applikationer och lever upp till kraven på ökad effektivitet.

MDL är världsledande inom avancerad programvara och verktyg för utveckling av elektriska motorer och maskiner. Med hjälp av deras programvara Motor-CAD kan utvecklingsingenjörer utvärdera motor-topologier och koncept av alla typer och ta fram designer optimerade vad gäller prestanda, effektivitet och dimension. Genom att lägga till Motor-CAD kan ANSYS leverera ett komplett, multifysikbaserat arbetsflöde för hela utvecklingsprocessen, från de initiala stadierna till detaljerad design och validering.

– Motor-CAD är det världsledande verktyget för snabb multifysisk design och dimensionering av elektriska maskiner. Med hjälp av Motor-CAD kan användare på ett effektivt sätt göra beräkningar kring elektromagnetisk, termisk och mekanisk prestanda för maskiners hela livslängd. Det gör att Motor-CAD är perfekt för iterativ utveckling och utforskning samt optimering av konceptdesign, förklarar James Goss, CEO på MDL.

– Överenskommelsen med ANSYS innebär att Motor-CAD kommer att lägga till dessa värdefulla tidiga designmöjligheter till ANSYS ledande multifysiska simuleringsteknologi, fortsätter han.

– Tillägget av Motor-CAD till ANSYS arbetsflöde för utveckling av elektriska motorer och maskiner skapar en komplett end-to-end-lösning för elektrisk maskin-design. Den är enkel att använda, i en och samma applikation, och ANSYS kan härmed utöka arbetsflödet för utvecklingen av elektriska maskiner till att även inkludera designteam tidigt i utvecklingsprocessen, säger Steve Pytel, senior director, produkthantering på ANSYS.

– För djupanalys och validering kan Motor-CAD modellen överföras till ANSYS solvers, som erbjuder high-fidelity kvalitet, 2D och 3D-analys.


För mer information gå till: ansys.com/motor-cad

TwitterFacebookDigg