2020-Oct-23

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Digitala tillverkaren Protolabs lanserar 3D-printning i polypropen i Europa

Skriv ut
bild1

Världens ledande digitala tillverkare Protolabs lanserar 3D-printning i polypropen.

Utvecklingen av polypropen för selektiv lasersintring innebär att designtekniker snabbare kan utveckla och testa prototyper. Det gör det även möjligt att producera komplicerade designer som tidigare inte gått att utföra med hjälp av formsprutning eller CNC-bearbetning.

Andrea Landoni, produktchef för 3D-printning hos Protolabs säger:

– För moderna tillverkare är polypropen en av de tillgängliga plaster som används mest och för många olika ändamål. Fram till helt nyligen var det bara möjligt att använda 3D-printade polypropenliknande material som imiterade plasten, men de hade inte alla egenskaper som originalet har och var inte lika hållbara.

– Nu när vi kan producera en prototyp i polypropen på ett kostnadseffektivt sätt, kan designteknikerna utveckla och testa den i en applikation, med samma material som kommer att användas för tillverkningen. Sedan kan produktens design snabbt itereras och testas igen, tills lösningen är perfekt, innan beslutet om verktygsutveckling tas.”

– Detta genombrott tar verkligen produktutvecklingen till nästa nivå, med den mest mångsidiga av plaster, säger Andrea Landoni.
Att 3D-printa polypropen öppnar även för många olika slags design, med komplexa geometrier som tidigare var omöjliga att utföra, till exempel bikakestrukturer som minskar vikten, eller organiska former som interna kanaler.

– Om man tidigare ville använda polypropen så begränsades designen av den tillverkningsteknik som var tillgänglig. Nu är det bara fantasin som sätter gränser, fortsätter Andrea Landoni.

– Ofta är den bästa lösningen ändå att tillverkaren använder formsprutning eller CNC-bearbetning för att tillverka polypropendelar. Vi kan ge opartiska råd om vilken metod som är bäst, eftersom vi erbjuder alla tre tillverkningsteknikerna.

Eftersom alla tre teknikerna är tillgängliga kan Protolabs dessutom hjälpa tillverkaren genom hela utvecklingscykeln för produkten. Från ursprunglig prototyp till användning av Design for Manufacture Analysis-programvaran för att kontrollera att den slutliga designen passar för masstillverkning – denna är tillgänglig för formsprutning och CNC-tjänster.

Som världens snabbaste resurs för digital tillverkning kan företaget även erbjuda tillverkning on-demand, med hjälp av utvecklingsverktyg för formsprutning, medan tillverkaren väntar på sina fullständiga tillverkningsformar.

Landoni avslutar:

– I en era då snabbheten till marknaden verkligen är avgörande kan Protolabs förkorta ledtiden för en ny produkt eller del, från ursprungligt koncept ända till slutlig tillverkning. Med den nya tjänsten kan vi hjälpa tillverkare att få ut nya polypropenprodukter till marknaden flera veckor eller till och med månader snabbare än förr.

Om Protolabs

Protolabs är världens snabbaste digitala tillverkare av skräddarsydda prototyper och tillverkning av delar i små volymer. Det teknologistödda företaget använder 3D-printning, CNC-bearbetning och formsprutningsteknik för att tillverka delar på bara några dagar, ovärderligt för designers och ingenjörer som snabbt vill få ut sina produkter på marknaden.

Protolabs automatiserade offert-system och egenutvecklade programvara översätter digitala 3D CAD-modeller till instruktioner för produktionsutrustning där tillverkningen sker i hög hastighet. Delar kan därmed levereras på 1-15 dagar.

Företaget har tre huvudsakliga tjänsteområden: formsprutning, CNC-bearbetning och 3D-printing (additiv tillverkning).

Formsprutning används för snabbtillverkade prototyper, prototypverktyg (bridge tooling) och tillverkning i mindre volymer upp till 10,000+ delar. Vi erbjuder mer än 100 termoplaster, metall och silikongummi.
Protolabs använder tre- och fem-axlad tillverkning för maskinbearbetade plast- och metallprototyper och funktionella delar i volymer upp till 200.
Vid additiv tillverkning används avancerad 3D-printing som skapar extremt noggranna prototyper med komplexa konstruktioner. Additiva delar är tillverkade av stereolitografi, selektiv lasersintring (SLS), Multi Jet Fusion (flerstrålfunktion), PolyJet och lasersintring i metall (DMLS) i en rad plaster och metaller.

 

TwitterFacebookDigg