2020-Dec-01

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Allt fler svenska industriföretag investerar i Industri 4.0

Skriv ut
affärr
Teknikbolaget PTC har växt med 55 % på den nordiska marknaden under det senaste året.

Den globala teknikleverantören PTC, marknadsledande aktör inom Internet of Things (IoT), har under de senaste fyra åren visat en tillväxt på i snitt 15-20 % på den nordiska marknaden. Under det senaste året var tillväxtökningen hela 55 %. Huvudanledningen till denna markanta tillväxt är dels en stabil och trogen kundbas som anammat PTCs vision och återkommande investerar i digitalisering av sina verksamheter för att vara en del av Industri 4.0  och dels förvärv av helt nya kunder inom den tillverkande industrin som tidigare inte använt PTC´s lösningar. PTC ser även en inbrytning på helt nya marknader som t.ex processindustrin, där en stor tillväxtpotenial finns inom industriell automation.

Den nordiska marknaden är bra på att ta till sig ny teknik tidigt och den tillväxtkurva som teknikleverantören PTC uppvisar under de senaste åren är ett kvitto på detta. De senaste fyra åren har PTC växt med i snitt 15-20 % årligen. Bara under det senaste året kan de visa en tillväxt på hela 55 %.

- Den främsta anledningen till vår tillväxt är vår stabila och trogna kundbas som återkommande väljer att arbeta tillsammans med oss för att utveckla och förbättra sina verksamheter med hjälp av våra digitaliseringslösningar. De tror på vår vision och vårt sätt att se på produktionsutveckling. Vårt gemensamma mål med våra kunder är att få ihop den fysiska och digitala världen, där Internet of Things (IoT), Augumented Reality (AR), Virtual Reality(VR) och maskininlärning hjälper industrin att effektivisera sin produktion ytterligare, säger Filip Ståhl, nordisk försäljningschef på PTC.

PTC ser även en inbrytning på helt nya marknader som t.ex. processindustrin, där en stor tillväxtpotential finns inom industriell automation.

PTC identifierade tidigt att Internet of Things som ett tillväxtområde och har tydligt visat marknaden att de inte är en tillfällig deltagare inom detta område. Från dag ett förband de sig att bli den ledande IoT-plattformsleverantören för industrimarknaden, vilket de idag har bevisat att de är.

Norden är redo för Industri 4.0

Den nordiska marknaden växer kraftigt. PTC i Norden upplever att fler än de traditionella industriföretagen har anammat behovet av digitalisering och ser att i dagsläget är det inte bara tillverkningsindustrin som digitaliserar sin produktion, processindustrin var generellt sett tidigare ute när det gäller Industri automation och dessa företag accelererar nu sin digitaliseringsresa mot Industri 4.0.

Industri 4.0 är den digitala omvandlingen av att göra tillverkning möjlig genom konvergens av fysiska och digitala system för att förbättra kvaliteten, öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

- Förutom att vi får nya kunder inom processindustrin kan vi även se att telekombolagen väljer att samarbeta med oss för att utveckla sina erbjudanden med Internet of Things-tjänster. När vi nu går in 2019, är många av världens största och mest framgångsrika företag mycket angelägna om att arbeta med oss i nya digitaliseringsprojekt, fortsätter Filip Ståhl.

PTC ser även att den positiva tillväxten beror på det ekosystem av strategiska samarbetspartners som de etablerat under åren, exempelvis med Rockwell Automations, Ericsson och Microsoft. Dessa samarbeten har enligt PTC stärkt deras position och ökat förtroendet för PTCs totala erbjudande.

Intervjumöjlighet - Kommande trender

Intervjua Filip Ståhl kring kommande 5-10 årens trender inom digitalisering och Industri 4.0.

- Från idé till handling – vi är bara i början på den resa där företag i en allt snabbare takt kommer att exekvera på sina digitaliseringsstrategier.

-        Om ett par år är AR och VR en verklighet – då är det AI som är nästa steg – den mänskliga intelligensen ersätts med artificiell intelligens

  1. Självförsörjande produktion
  2. Självkörande fordon
  3. Produkter och maskiner som servar, beställer reservdelar och underhåller sig själva
  4. Med hjälp av data ta beslut som är både smartare och snabbare än den mänskliga hjärnan

Om PTC (NASDAQ: PTC)

PTC hjälper företag runt om i världen att uppfinna, utveckla, driva och betjäna saker i och för en smart, sammanhängande värld. År 1986 revolutionerade vi digital 3D-design, och 1998 var först på marknaden med internetbaserad produktlivscykelhantering. Idag möjliggör vår ledande industriella innovationsplattform och fältbevisade lösningar dig att låsa upp värdet vid konvergensen i de fysiska och digitala världarna. Med PTC kan tillverkare och ett ekosystem av partners och utvecklare dra nytta av Internet of Things löfte, förstärka verklighetsteknologin idag och driva framtiden för innovation.

PTC.com    

TwitterFacebookDigg