2019-Oct-19

Senast uppdaterad11:09:34 AM GMT

Skapar interaktiv mötesplats för Smart Industri

Skriv ut
SmartIndustri
Möten som utvecklar och delar ny industriell kunskap.

Regeringen har tagit fram en strategi med syfte att skapa rätt förutsättningar för företag som vill investera i innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Regeringen kallar satsningen Smart Industri. Som ett svar på strategin finns det därför i dag ett stort antal pågående initiativ med syftet att stärka företagens förmåga att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter framförallt för att skapa mer effektiva produktionsprocesser.

– Vi behöver nya mötesplatser. För oss som ledande tekniskt universitet är det viktigt att ligga i fronten inte bara när det gäller vad vi forskar på utan lika mycket hur vi utvecklar och delar ny kunskap. Nya mötesplatser där deltagarna är aktiva och på ett tidseffektivt sätt får testa nya sätt att arbeta på samtidigt som de nätverkar och delar med sig av sina erfarenheter tror vi kommer bli allt viktigare, säger Susanne Nilsson, forskare i innovation och produktutveckling på KTH och programansvarig för Smartare Industri..

Mötesplatsen – Smartare Industri – skapar tillgång till de senaste metoderna, verktygen och experterna för att utveckla innovationsförmågan i företagen. Mötesplatsen skaper rätt förutsättningar för att forma nya hållbara affärsidéer baserat på ny digital teknik. Mötesplatsen vill inspirera kring möjligheterna med ny teknologi och visa hur man praktiskt kan gå tillväga för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Eventet hålls den 29 november på Münchenbryggeriet i Stockholm med Stockholmsmässan som arrangör. Kungliga Tekniska Högskolan, Rise, Sveriges Ingenjörer och IUC är medarrangörer.

Läs mer>>

TwitterFacebookDigg