2020-Dec-06

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Utvecklar morgondagens undervattensrobotar

Skriv ut
undervattensrobotar
Samarbete mellan akademi, industri och myndigheter.

SMaRC, The Swedish Maritime Robotics Centre, är ett unikt samarbete mellan akademi, industri och myndigheter med syftet att ta fram nästa generations undervattensrobotik. Under fyra dagar möttes deltagare under en workshop i Saab Dynamics lokaler i Motala. Involverade doktorander, handledare och forskningsingenjörer visade upp sina projekt och presentationer varvades med föreläsningar, diskussioner och demonstrationer. Dessutom visade Saab upp en del av sin undervattensverksamhet.

Projektet inleddes i mars 2017 och sträcker sig till december 2024. Det är en satsning med en budget på 200 miljoner kronor med finansiering från Stiftelsen För Strategisk Forskning. Totalt rör det sig om 16 delprojekt där forskningsingenjörer och doktorander vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Göteborgs Universitet utvecklar funktioner, komponenter och lösningar inom undervattensrobotik. Övriga parter i SMaRC är FMV, FOI, Marin Mätteknik och Saab, vilka bidrar i form av kravställningar, resurser och kunskap.

Projekten kommer i slutändan att demonstreras på två undervattensrobotar, dels LoLo – en så kallad long-range and long-endurance-demonstrator, en undervattensrobot med lång räckvidd som ska kunna köras i undervattensläge under lång tid, samt en mindre robot med en vikt på under 20 kg där fokus snarare ligger på att skapa lösningar till en prisvärd och enkelmanövrerad farkost och som dessutom ska kunna opereras i svärm. Demonstratorerna byggs som öppna system vilket ska möjliggöra att forskarna ska kunna integrera sina hård- och mjukvaror i farkosterna på ett smidigt sätt. Dessutom har projektet tillgång till andra demonstratorer i form av undervattensfarkoster från Saab, Marin Mätteknik och Göteborgs Universitet.

Fokus för forskningen inom SMaRC är de industriella och samhälleliga nyttorna ur tre perspektiv. Det första handlar om den miljömässiga dimensionen och innefattar bland annat kartläggning av havens status. Den andra dimensionen är att säkerställa samhällets funktioner, sjöfart och handel. Detta genom att övervaka skeenden under havsytan. Slutligen ska projektet titta på hur vi kan ta tillvara de resurser som finns i haven med hänsyn till produktion av livsmedel, råvaror och energi.

Förhoppningarna i vad delprojekten ska mynna ut i är mycket höga. Ivan Stenius, universitetslektor på KTH och projektledare för SMaRC om delprojekten:

– Projekten ligger i den absoluta framkanten av autonoma undervattenssystem, vi vill utmana oss själva och pressa forskningsfronten och hoppas kunna bidra till nästa generations undervattensfarkoster.

TwitterFacebookDigg