2020-Dec-05

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

En av tre svenskar tror att digitaliseringen skapar jobb

Skriv ut
digitaliseringen
Mer än var tredje svensk tror att digitaliseringen kommer att bidra till fler jobb, visar en ny rapport från Siemens.

För att skapa så många jobb som möjligt behöver viktiga sektorer som bygg- och fastighet och transport ta tillvara de digitala möjligheterna, men många företag saknar en digitaliseringsstrategi.

– Digitaliseringen kommer innebära en förändring i kompetenskraven för många jobb. Att öka de anställdas förståelse för hur digitaliseringen kan utveckla verksamheten och affären är centralt för att stärka konkurrenskraften. Därför är kompetensförsörjningen en viktig fråga som bör vara inkluderad i företags digitaliseringsstrategi, säger Göran Persson, divisionschef Digital Factory/Process Industries and Drives på Siemens.

Enligt en ny Sifoundersökning tror mer än var tredje svensk, 37 procent, att digitaliseringen inom en femårsperiod kommer bidra till fler jobb i Sverige. Samtidigt pekar Siemens nya rapport på nästan hälften av företagen, 47 procent, inom den svenska industrin, energisektorn, transportsektorn och bygg- och fastighetssektorn saknar en digitaliseringsstrategi.

– Vi anser att digitalisering kommer att skapa fler jobb och även nya typer av jobb. För exempelvis industrin kan satsningar på artificiell intelligens eller ökad automation stärka konkurrenskraften och leda till att industrier i framtiden i större utsträckning placeras här i Sverige, säger Rikard Skogh, försäljningschef IoT på Siemens.

Siemens har tagit fram ett operativsystem, MindSphere, som är ett öppet operativsystem för Internet of Things (IoT) och som gör att företag kan koppla upp maskiner, system, databaser och infrastruktur till den digitala världen. Exempelvis har Siemens hjälpt en turbintillverkare att lyssna på sin produktionsdata, skruva på produktionen och på så sätt få ett rejält försprång. Och en skotillverkare att börja prata med sina sneakers för att ta fram nästa generations skor.

Siemens nya rapport ”Från information till digital transformation – en rapport om digitalisering inom industrin, bygg- och fastighetssektorn, transportsektorn och energisektorn” finns att läsa här.

Läs mer om Siemens operativsystem MindSphere

På Siemens Digital Benchmarker går det att testa företags digitala mognad.

TwitterFacebookDigg