2019-Jul-19

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

3D-teknik bakom Härnösands nya kanalbro

Skriv ut
kanalbro
Just nu pågår de allra sista bitarna i byggandet av Härnösands i särklass mest moderna bro.

I alla fall sett till konstruktions- och byggteknik.

Västra kanalbron mitt i centrum baseras på projektering i 3D och blir en bredare ersättare till den tidigare bron för att ge bättre utrymme för bil- och framför allt gång- och cykeltrafik.

– Den befintliga bron började bli gammal och behövde ersättas. Vi har hanterat projekteringen av bron, och eftersom tidsramen var mycket snäv var det en stor fördel att vi kunde planera arbetet med hjälp av 3D-teknik, berättar Christer Carlsson, uppdragsansvarig på Ramböll.

Den nya konstruktionen blir en öppningsbar klaffbro där själva klaffen och maskineriet projekteras av sidokonsulten Sting. Hela projektet har projekterats och redovisats i 3D-CAD och klaffen levererades i ett färdigtillverkat paket till arbetsplatsen. I förra veckan lyftes den på plats i en betongkonstruktion som tillverkats för att med stor precision passa klaffens alla upplagspunkter och maskinstyrningar. En 3D-modell av både klaffen och betongkonstruktionen ger goda möjligheter att i förväg förvissa sig om att alla delar passar i varandra.

– Arbetet har skett mitt i centrala Härnösand så det har varit viktigt att minimera trafikstörningen och avspärrningar så långt som möjligt. Även konstruktionsanpassningen mot den tidigare bron och precision i anpassning till fabrikslevererad klaffbro har varit spännande utmaningar i projektet, säger Christer Carlsson.

Byggarbetet har genomförts under mycket kort tid, från avslutning av båtsäsongen 2015 med trafikpåsläpp strax efter årsskiftet och fullt utrustad med maskineri inför öppnandet av ny båtsäsong 2016. All trafik runt området har dirigerats om till temporära vägar och broar. I februari 2016 öppnar bron för trafik igen.3D-teknik bakom Härnösands nya kanalbro

 

TwitterFacebookDigg