2018-Jul-17

Senast uppdaterad10:26:24 AM GMT

Pöyry vinner kraftledningsprojektering för Svenska kraftnät

Skriv ut
JohanJalvemo
Svenska kraftnät har tilldelat Pöyry uppdraget att projektera en cirka 90 kilometer lång 400 kV-ledning Nybro - Hemsjö, i södra Sverige.

Uppdraget innefattar en komplett projektering av stålstolpsledningen, som syftar till att eliminera risken för överbelastning i området samt att säkerställa tillförlitlig överföringskapacitet i befintlig ledning mot Baltikum.

– Nybro - Hemsjö är ett av Svenska kraftnäts största utbyggnadsprojekt. Vi ser fram emot att samarbeta med Pöyry och hoppas att vi gemensamt kan dra nytta av deras tidigare erfarenheter av denna typ av projekt, säger Klara Klingborg, biträdande projektledare för Nybro - Hemsjö på Svenska kraftnät.

Uppdraget innefattar även åtgärder på en mängd korsande ledningar, samt att agera tekniskt till Svenska kraftnät under byggnationsfasen. Projektet startar i september 2017 och ska slutföras i slutet av 2023.

– Pöyrys omfattande erbjudande inom transmission och distribution hjälper kunderna att klara av morgondagens utmaningar i en allt mer föränderlig energisektor. Att ha ett modernt elnät blir en fundamental byggsten för att kunna ta hand om framtidens energimix såväl som
att garantera tillförlitlig kraftförsörjning till alla kunder, säger Johan Jalvemo, chef för affärsområdet Transmission och Distribution på Pöyry Sweden.

Om Pöyry
Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag. Vi tillhandahåller tjänster för kunder inom energibranschen och industrin över hela världen, samt lokalt på våra kärnmarknader. Vi levererar strategisk rådgivning och ingenjörstjänster med stor kapacitet och hög kompetens för genomförande av projekt. Våra fokusområden är kraftproduktion, transmission & distribution, skogsindustri, kemi & bioraffinering, gruv & metall, transport och vatten. Pöyry har ett omfattande nätverk av lokalkontor med cirka 6 000 experter. Pöyrys nettoförsäljning 2015 var 575 miljoner euro och företaget är noterat på Nasdaq Helsinki.

TwitterFacebookDigg