2020-Dec-01

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Triacon har utvecklat en fullgod ECAD-integration

Skriv ut
Triacon
Teknikkonsulten Triacon i Malmö har utvecklat en fullgod ECAD-integration som konkurrerar med den som Dassault Systèmes själva säljer och ger support på - Kvaser i Mölndal som utvecklar CAN-produkter är första kund och partner.

Det rör sig om ett interface mellan Altium Designer och Enovia och första kund och användare är Kvaser som bland annat utvecklar CAN - med stark koppling till bland annat bilindustrin. Enligt Triacons VD Joakim Lang är deras interface minst lika bra som den lösning som senare har utvecklats av Dassault Systèmes. ( http://www.triacon.se)

Marcus Persson som är Partner Development & Alliances Value Solutions Nordics på Dassault Systèmes säger att när man får ihop elektronik och mekanik i samma system så betyder det att man mycket lättare kan plocka ihop delar till nya produkter. Elektroniken i produkter ökar och många företag vill jobba modulärt. Då kan man få fram produkter fortare och billigare.

Ludvig Wallander som är utvecklingschef på Kvaser säger att de kommer att använda Enovia-lösningen som referens för sina produkter. Det är här som produkten definieras. När man utvecklar mjukvaran till en ny produkt så hämtas parametrar för konfigurering av produkten ur Enovia. Kvaser kommer att använda bara en källa, alltså det som brukar heta "single source of truth".

Kvaser kommer igång med systemet och Triacon kommer att fortsätta sälja interfacet och Enovia-anpassningar till elektronikutvecklingsföretag.

Marcus berättar att Dassault Systèmes har mer än en kanal. De säljer direkt till stora bolag som exempelvis Volvo och Ericsson. Sedan har de sin SOLIDWORKS-kanal. Dessutom har de alltså en kanal med återförsäljare och där finns samarbetet med Triacon med. Återförsäljarna är specialister inom sina områden. De kan ta Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform och anpassa den. Triacon är ett jättebra exempel. De har gjort justeringar och anpassningar som gör att det blivit väldigt bra, säger Marcus.

Marknaden för CAN växer

Netcommunity träffade Joakim, Marcus och Ludvig på Kvasers kontor i Mölndal. Kvaser är ett high tech-företag som utvecklar och säljer CAN-produkter. Kvaser har varit partner under utvecklingsprocessen av interfacet från Triacon.

Från Kvasers sida är arbetet med att ta i bruk ett PLM-system med integrationen från Triacon och Enovia och 3DEXPERIENCE-plattformen från Dassault Systèmes en förberedelse för att växa eftersom marknaden för CAN-produkter växer. Man håller just nu på att sjösätta detta PLM. Idag är Kvaser ett företag med kontor i tre världsdelar med 35 anställda men med en lång rad återförsäljare.

Det är bara ett reportageteam med vid intervjun på Kvaser och vi blir visade runt i lokalerna. Man har labb där ny hårdvara utvecklas och testas, och lager där produkter mellanlandar på väg mellan underleverantörer och återförsäljare och användare. Varje dag skickas ett antal paket med adressater runt om hela världen. Många av användarna är OEM-företag, underleverantörer till tillverkningsindustri. En kund är Atlas Copco som köpt Kvasers produkter för att samla data från sina utrustningar.

Kvasers övriga kontor finns i USA och Kina och det innebär att det finns support för kunder och underleverantörer dygnet runt. Kvaser jobbar med två kategorier återförsäljare som fungerar i ett nätverk, "Technical Associates" och "Qualified Sales Representatives". Många av dessa är internationella.

Ledtiden för Kvaser att utveckla olika varianter på CAN-interface till olika slutanvändare är idag ganska lång. Samtidigt har man mycket att tjäna på att korta tiden för arbetet.

Kablar med kontakter i exempelvis bilar

CAN är ett kommunikationssätt som används av många olika industrier, berättar Ludvig. CAN är förkortning för Controller Area Network. Man talar också ofta om CAN-bus-nätverk. Antalet tillämpningar för CAN blir allt fler. Man behöver bara tänka på hur mycket information som åker runt i en bil.

– Vad vi säljer är ett interface som för många bara är en sladd mellan en dator och något man mäter på. Det som gör att en kund väljer interface från Kvaser är att Kvaser utan kostnad tillhandahåller det gemensamma API:et CANlib, som stöds av alla Kvasers produkter, säger Ludvig.

LIN finns också med och är en annan viktig term på Kvaser. Det är en mindre avancerad databuss, främst använd i fordon. Jämför man med CAN så finns CAN i många fler branscher, även exempelvis inom automation. Med CAN kan man bygga system med många olika funktioner utan att behöva så mycket kabel. Ett CAN-bus-interface ser för blotta ögat ut som en kabel med kontakter i varje ände.

En av de första bilarna som hade CAN var Mercedes S-klass som införde CAN 1992. Fram till dess hade bilar en kabel för varje funktion. Metoden blev snabbt populär och efter bara några få år hade även billigare bilar CAN. Antalet funktioner i bilar har kunnat öka till stor del tack vare CAN.

Triacon hjälper med utvecklingsprocessen

För några år sedan var Kvaser i kontakt med Triacon för att få hjälp med att få bättre styr på utvecklingsprocessen. Man ville samla data och tittade på ett litet PDM-system. Det visade sig att systemet var för litet men några år senare blev Triacon återförsäljare för Enovia och 3DEXPERIENCE-plattformen från Dassault Systèmes. Då tog man på nytt upp kontakten.

Triacon startade 1993 och är från början ett elektronikkonsultbolag. Vägen har emellertid varit lite krokig och Triacon har numera ett gediget kunnande när det gäller databaser. Anledningen är att man jobbat mycket med administrativa datorsystem för röntgenavdelningar på sjukhus på flera håll i Europa. Av en slump, i samband med ett företagsköp, fick Triacon agentur på flera utvecklingsverktyg som används till elektronikutveckling. Man beslöt behålla agenturerna och senare utvecklade man produktportföljen för att täcka hela utvecklingsprocessen från design till produktion och test.

Integration med Altium Designer

En av de nya agenturerna var Altium Designer - ett ECAD-verktyg. Det är till Altium Designer som man utvecklat en integration till Enovia och 3DEXPERIENCE-plattformen. Integrationen innebär kort sagt att företag i elektronikbranschen kan utnyttja Enovias finesser.

När Dassault Systèmes hörde av sig till Triacon och frågade om de ville börja sälja PLM-system så kände man att det passade bra in i verksamheten. Främst för att man hade en så pass bra kunskap om databassystem. På Triacon såg man dessutom att kunderna inom elektronik hade behov av PLM - främst de som använde Altium Designer. Triacon fick sedan med sig Kvaser och de har fungerat som referenspartner.

Dassault Systèmes jobbar alltså med återförsäljare som Triacon eftersom de inte själva mäktar med att sälja till alla som skulle behöva deras produkter. Man kan på det viset nå även små och medelstora företag. Deras partners tillför också en dos expertkunskap - de kan utnyttja befintliga kundrelationer liksom branschkunskaper, säger Marcus. Dassault Systèmes har delat in marknaden i 12 branscher som de är verksamma inom. Tanken bakom upplägget är att maximera kundvärdet.

– Alla vinner på arrangemanget, säger Marcus.

Joakim på Triacon berättar att det blev en ganska lång process där man satte sig in i och anpassade Enovia-lösningen från Dassault Systèmes. Kvasers behov har till stora delar styrt den utvecklingen och anpassningen för att den ska passa elektronikutveckling. Enovia var inte så lämplig för elektronikutveckling tidigare, utan mer avsedd för mekaniska produkter.

– Elektronik har andra krav och det är det vi har jobbat med sedan vi blev återförsäljare, säger Joakim.

Förbättrad kvalitet

Det är för tidigt att säga hur stora tidsbesparingarna kommer att bli för Kvaser men man har redan sett att kvaliteten blir bättre. Kvaser vill växa med hjälp av Enovia men också jobba modulärt. Det är en del av en mognadsprocess, menar Ludvig.

Marcus vill tydliggöra att Triacon byggt upp stor kompetens kring Enovia. Triacon säljer alltså Enovia-applikationer, sina konsulttjänster och eventuell mjukvara som de gjort själva. De kan jobba med Enovia-anpassningar som passar användaren - kunden - enligt möjligheterna i det systemet.

Joakim och hans bolag Triacon vet idag också väl hur Dassault Systèmes fungerar och har lätt att tala med dem. Det finns ett tekniskt team som kan stötta partners vid behov.

Kvaser satsade tidigt på CAN

Kvaser startades 1981 och av dem som var med då är två nyckelpersoner kvar: Kent Lennartsson, forskningschef, och Lars Berno Fredriksson, VD. Inledningsvis sysslade Kvaser med konsultverksamhet inom robotteknik. Det dröjde emellertid inte länge förrän man började intressera sig för CAN och ta fram egna CAN-produkter. Bosch kom med patentet 1982-83 och en ISO-standardisering kom 1992.

Kvaser har lösningar för nästan alla som kan behöva ett CAN-bus-nätverk. Den som varit och besiktigat sin bil har kanske sett en kabel som ansluts inne i bilen under instrumentbrädan och används till att kolla en mängd parametrar - den enheten är ett CAN-interface från Kvaser. På bordet i sammanträdesrummet där vi sitter har Ludvig lagt fram några olika interface så att vi ser hur de ser ut. Bland dem är kabeln som Bilprovningen använder. Interfacen är både kablar med kontakter och instickskort för datorer.

Kvaser satsar mycket på sin webbsida (www.kvaser.com) i försäljningssyfte. Den ingenjör och tekniker som är nyfiken på CAN kan lära sig mer där och det går även att beställa. Försäljningen på webbsidan är tänkt som en inkörsport som stegvis kan leda till en OEM-affär i ett stort område. Det går att hitta Kvasers Technical Associates på sidan som kan ta fram produkter och det är vanligt att man får ta fram en särskild variant på en produkt åt kunden.

ATI är en återförsäljare åt Kvaser

Technical Associates utvecklar alltså ofta specifik mjukvara åt sina slutkunder som fungerar med interface från Kvaser. En av dessa är företaget ATI som säljer verktyg till utveckling av styrenheter till motorer. En av ATI:s kunder är Volvo. För varje försäljning av en sådan produkt (mjukvara) följer det med en eller flera kablar från Kvaser.

En kund som köpt produkter för mätdatainsamling från Kvaser är CERN - Europeiska organisationen för kärnforskning. Kvaser uppfyller deras tuffa krav på bland annat flamsäkerhet. De flesta av Kvasers kunder finns i fordonsbranschen, nämligen 40 procent, men marin- och tillverkningsindustri är också viktiga. Kvaser har konkurrenter men dessa är ofta mer nischade.

Anpassningen av Enovia åt ett företag som Kvaser som är verksamt i elektronikindustrin präglas av att man har särskilda krav som beror på att man gör nya versioner av produkter hela tiden - och behöver korta sina ledtider. Elektronikföretag frågar sig ofta om de ska göra en revision på en befintlig produkt eller en helt ny. Hur man gör avgörs av hur man bäst uppfyller marknadens krav.


 

Bild: Från vänster: Ludvig Wallander som är utvecklingschef på Kvaser, Marcus Persson som är Partner Development & Alliances Value Solutions Nordics på Dassault Systèmes och Triacons VD Joakim Lang.

TwitterFacebookDigg