2019-Jul-19

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Så skapades ett av världens smartaste elnät

Skriv ut
energisystem
Smart Grid Gotland visar hur dagens elnät kan anpassas till framtidens energisystem med en ökande andel förnybar och variabel elproduktion.

Smart Grid Gotland är ett av världens främsta utvecklingsprojekt inom smarta elnät. I dag presenterade Sveriges ledande experter på smarta elnät forskningsresultaten på KTH i Stockholm. Projektet ger svar på hur det är möjligt att integrera mer förnybar energi i elnätet samt hur både konsumenter och miljö vinner på en mer aktiv elkonsumtion.

Smart Grid Gotland visar hur dagens elnät kan anpassas till framtidens energisystem med en ökande andel förnybar och variabel elproduktion. Det ställer större krav på att uppnå en hög kvalitet och leveranssäkerhet i elsystemet. Det innebär bland annat att elkunden framöver förväntas ta en aktivare roll i elsystemet genom att konsumera och producera el när det behövs.

̶- Genom projektet Smart Grid Gotland har vi tillsammans med övriga partner tagit ett viktigt steg emot att skapa starkare, smartare och grönare elnät. ABB:s teknik och våra medarbetares kunskap är en möjliggörare för att skapa ett hållbart samhälle, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

Läs hela pressmeddelandet på Vattenfalls hemsida.

TwitterFacebookDigg