2019-Jul-19

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Ute nu: Eplan Smart Wiring "Det är verkligen lätt"

Skriv ut
SmartWiring

Eplan Smart Wiring-mjukvara öppnar nya möjligheter för kabeldragning i ställverkssystem.

Lanserad på Hannovermässan och nu tillgänglig: Eplan Smart Wiring-mjukvara öppnar nya möjligheter för kabeldragning i ställverkssystem. Detta system är enkelt att använda eftersom teknisk ställverkskunskap är inbyggd i systemet. Det möter också bättre personalens kunskapsbrister. Lösningsleverantören Eplan skapar nya tekniska vägar med detta program, som också kan användas på mobila enheter och nu finns systemet finns tillgängligt utan kostnad i upp till fyra månader.

Eplan Smart Wiring-programvara har varit tillgänglig för kunder sedan början av september och öppnar helt nya perspektiv för ledningsdragning i ställverkssystem. Den viktigaste finessen är systemets enkelhet, det överskådliga, beröringsoptimerade användargränssnittet passar även mobila enheter och är därför alltid redo att användas direkt vid kopplingsskåpet. Dessutom är den specifika kompetensen lika viktig, men nu i stället för att lagras i användarnas minne är det istället inbyggt i systemet. Steg-för-steg-anvisningar för kabeldragaren gör processen praktiskt taget idiotsäker. Det krävs inget schema för ledningar - vilket gör tolkningen överflödig av denna ofta komplexa dokumentation. Eplan Smart Wiring visualiserar monteringslayout, enheter, anslutningar och kabelspår, exempelvis baserat på data från Eplan Pro Panel. Men även utan en 3D-layout från Eplan Pro Panel kan Eplan Smart Wiring användas för att öka produktiviteten. Kopplings- och kabellistor kan till exempel framställas i andra ECAD system, läsas in ett MS-Excel-format och sedan bearbetas i Eplan Smart Wiring. Den automatiska projektjämförelsen för ändringar i sista minuten ser till att alla förändringar finner sin väg in i produktionen och beaktas i tid. Problem och felrapportering, statusrapporter och tillverkningsrapporter kan framställas genom att bara trycka på en knapp och kan sedan e-postas till teknikavdelningen eller de ansvariga i produktionsplaneringen.

Systemets enkelhet innebär vidare att även mindre kvalificerad personal kan ta över processen med kabeldragning. Detta ger företag optimal skalbarhet av sina resurser och ökar samtidigt effektiviteten längs hela arbetsflödet.

Kostnadsfri introduktion- för en begränsad tid

Lösningsleverantören Eplan har släppt Smart Wiring på tyska och engelska, och den kommer att finnas tillgänglig på ytterligare sexton språk från och med november. Bortsett från att skapa nya tekniska vägar erbjuder Eplan dessutom användning av programvaran kostnadsfritt från 1 September 2016 till 31 januari 2017 med en användarlicens som begränsas till fyra månader. Berörda parter kan därför provköra systemet i egen takt och kan, efter den begränsade licenstiden, sedan avgöra om de vill köpa systemet. Intresserade kan ta reda på mer på www.eplan.de/smartwiring eller kontakta en Eplan-representant.

Slutsats

Eplan Smart Wiring är nästa logiska steg för integrerad teknik hela vägen fram till produktion. Data som är relevanta för tillverkningen kan ställas in med Eplan Pro Panel, och därigenom snabbt förberedas och göras tillgängliga för tillverkning med EPLAN Smart Wiring. Detta ger större flexibilitet i kabeldragningsprocessen och ger högkvalitativa resultat.

www.eplan.se

TwitterFacebookDigg