2020-Oct-26

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Kan man göra teknologi varm och omhändertagande?

automatisering
Som vi alla känner till behöver företagen ständigt effektivisera sina processer för att vara konkurrenskraftiga.

Effektiviseringarna består av att sänka kostnader och att minska det manuella arbetet.

Det går att pressa kostnaden på mankraft till en viss nivå men inte hur långt som helst. Då uppstår tekniska lösningar baserat på automatisering, digitalisering och Internet of Things, dvs koppla ihop olika system, hårdvaror och applikationer och minimera det manuella inslaget i processen.

Just nu pågår en massiv automatisering där många av arbetsuppgifterna ersätts av programmerade robotar. T.ex ”last-mile-delivery” där företaget Starship har utvecklat en långsamgående robot som levererar paket och mat till kunden den sista sträckan fram till slutleverans.

Vi i gemen påverkas av detta såsom varande ”produktionsresurser” i olika företag, dvs genom våra arbeten, men vi påverkar också genom vårt beteende som konsumenter. Trenden är tydlig från konsumenter inom e-handeln; vi är inte beredda att betala för frakten, vi förväntar oss fria returer, helst leverans samma dag och vi förväntar oss att kunna spåra leveransen i realtid. Då ställer man sig frågan; vem ska betala för frakten?

Nordic Delivery Conference som ägde rum förra veckan i Köpenhamn talade Anna Kirah (Designantropolog) om effekterna av automatiseringen och den ökade tillgången på teknologi - vi blir alltmer stressade, vi är uppkopplade dygnet runt och dessutom mer alienerade. Genom att reflektera över den påverkan som människor har på teknologins utveckling, såväl som den påverkan teknologin har på människor har Anna Kirah introducerat ”Big Sister”, ett koncept där generös, omhändertagande teknologi vägleder dig genom digitaliseringen eller ”Age of Turbulence” som hon kallar det.

Anna Kirah menar på att om företagen ramar in tjänsten som säljs med ett erbjudande ”som bryr sig om dig” så är konsumenterna visst beredda att betala för tjänsten (läs frakten). Låt mig ge ett exempel: Vi vet att du kan ha svårt att hämta varorna hos ditt ombud och mot en avgift så ser vi till att du får varan levererad ända hem.” Jag bekräftar ditt problem och hjälper till att lösa det. Är du då beredd att betala för det?

Det är väl det som är frågan. Är vi beredda att betala för en omhändertagande teknologi?

Lena Ridström, VD för Primelog

TwitterFacebookDigg