Digitaliseringen handlar om människor

Skriv ut
Digitaliseringen
Om tio år kommer sättet på vilket vi bygger vårt samhälle se helt annorlunda ut.

Digitaliseringen kommer att ha påverkat samhällsbyggnadsbranschen i grunden. Den exponentiella tillväxten av datorkraft och mängden data kommer att leda till en utveckling vi har svårt att föreställa oss idag och detta kommer medföra störningar i många etablerade företags verksamhet.

"Som konsulter måste vi våga utvecklas. Annars riskerar vi att inom kort stå inför ett 'Kodak moment'."

Kodak, ett företag som uppfann digitalkameran, fick patent på den år 1975, men förgäves fortsatte att producera analoga kameror in i det sista tills marknaden för sådana var helt död. De misslyckades med att anpassa sin verksamhet till digitaliseringen trots att de hade alla möjligheter att göra det. Det är därför ett måste att redan idag förbereda sig för den revolution som kommer, och som vi till viss del redan är inne i.

Här kan du läsa hela artikeln om ”Digitaliseringen handlar om människor” som är den sista på temat Digitaliserat samhällsbyggande från WSP Roadmap. En artikelserie i åtta delar som ger en inblick i några av branschens största utmaningar, möjligheter, förväntningar och farhågor.

TwitterFacebookDigg