2020-Oct-25

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Effektivisera tiden mellan BNI-mötena – jobba smartare

DoroteaPettersson
Vi som har varit med i BNI ett tag vet att det viktiga arbetet sker mellan veckomötena, men hur lägger du upp tiden med referensarbete, val av veckans sökning, bjuda gäster, BNI Connect och möten med teamkollegor?

Dorotea Pettersson är med i BNI Assist och jobbar som tidscoach och hon delar med sig av sina bästa tips för att effektivisera tiden mellan mötena och jobba smartare.

Mina bästa tips:

1. Avsätt tid i kalendern för BNI-relaterat arbete
2. Hitta ett arbetssätt som passar dig
3. Var aktiv under BNI-minglet
4. Följ upp dina referenser snabbt och återkoppla
5. Låt BNI bli en del av din vardag

1. Avsätt tid för BNI i kalendern
Se till att boka in bestämda tider i kalendern som är specifikt för BNI. Inte bara mötestiden utan för allt annat du behöver göra för att det ska bli riktigt bra. Använd tiden för att exempelvis förbereda din sökning eller fixa en referens till en teamkollega.

2. Hitta ett arbetssätt som passar dig
Passar ett tillfälle i veckan dig bäst eller kanske vill du sprida ut tiden på fler dagar, känn efter hur du vill ha det och bestäm vilka dagar, vilken tid och hur länge. Jag har 15 minuter BNI-tid inskrivet i min planering varje dag. Det passar mig bäst.

3. Var aktiv under BNI-minglet
Använd mingeltiden under mötet till att boka in 1-2-1 så att du har det planerat och klart för en tid framåt. Även här kan du bestämma fasta tider under veckan som passar dig bäst och försöka att planera in dina 1-2-1 då. Många väljer att lägga dem anslutning till veckomötet.

Passa även på att ställa frågor kring specifika sökningar som gjorts under mötet. Kanske känner du någon och behöver ha lite mer information om vad du ska säga när du ringer. Självklart ska gästerna vara i fokus under minglet men det går även bra att använda den tiden till att prata med andra teamkollegor.

4. Följ upp dina referenser snabbt och återkoppla
Kanske är det denna del av BNI som man gärna lägger tid på och ofta gör direkt. Det är viktigt att ta tag i sina mottagna referenser snabbt. Någon har arbetat för att du ska få den och ännu en annan person väntar på att du ska höra av dig. Tänk på att det inte enbart handlar om ditt varumärke utan även den som gav dig referensen.

Förlägg tiden för att ringa dina mottagna referenser så snabbt du kan efter att du har fått dem. Denna tid kan bli lite flytande eftersom du kan få referenser när som helst under veckan.

5. Låt BNI bli en del av din vardag
Det är viktigt att låta BNI vara en del av din vardag. Inte så att allt du gör och pratar om är BNI men att det finns med dig i bakhuvudet. Du vet aldrig när du träffar en person som kan vara precis rätt för ditt team. Men utöver att ha det närvarande i sinnet behövs det en tydlig och klar linje på hur du gör för att komma framåt.

Avslutningsvis vill jag säga att ditt resultat i BNI är mätbart mot ditt engagemang, tiden du lägger och dina uppsatta mål kring vad du vill att BNI ska generera för dig. Jag som tidscoach är såklart intresserad av hur affärspartners i BNI gör när de förbereder sig inför mötena och hur mycket tid som faktiskt läggs på detta. Jag frågade några i mitt team och jag insåg att många inte har en direkt strategi utan det blir lite där det passar under veckan. Det är säkert bra men jag är övertygad om att dina resultat blir ännu bättre om du är mer planerad kring din BNI-tid.

BNI riktar ett stort tack till tidscoach Dorotea Pettersson för tipsen. Du kan läsa mer om hur du effektivt kan styra din tid på hennes hemsida www.dorro.se

TwitterFacebookDigg