2019-Sep-16

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Webbaserad lärlingsutbildning för 
ställningsbranschen snart här

Skriv ut
ställningsbranschen
För lite mindre än två år sedan tecknade Sveriges Byggindustrier (BI) och Svenska Byggnadsarbetareförbundet, (Byggnads) tillsammans med branschorganisationen Ställningsentreprenörerna (STIB) en överenskommelse om en enhetlig lärlingsutbildning för ställningsbyggare.

– Arbetet med att ta fram utbildningsmaterialet pågår och idag finns ännu ingen gemensam plattform att utgå ifrån. Dock så ser vi mycket fram emot lanseringen av denna efterlängtade lärlingsmodell, som vi hört ska vara klar senast i höst 2016, säger Jörgen Sillerström, VD på No Problems Industri, i Göteborg.

Yrkesutbildningen för ställningsbyggare har under ett antal år genomförts på olika sätt och det har funnits två parallella utbildningar – BYNs yrkesbevis och STIBs kompetensbevis.

– Att utbildningen nu blir webbaserad och interaktiv ser vi som ett stort steg framåt och gör utbildningen både mer seriös och enklare att ta till sig. Där kan vi också säkerställa exakt vilka kunskaper den enskilde har fått och på ett säkrare sätt vidareutbilda personen i praktiskt arbete, säger Jörgen Sillerström, VD på No Problems Industri, i Göteborg.

Utbildningens upplägg
En handledare med minst BYN yrkesbevis eller STIB kompetensbevis utses av företaget och anmäler önskemålet om utbildning till STIB eller BYN som utfärdar en webbaserad utbildningsbok för uppföljning och kontroll av utbildningsmålen.

Utbildningstiden för lärlingsutbildningen för ställningsmontörer omfattar 4 200 timmars praktiskt arbete. Lärlingsutbildningen kan påbörjas under en provanställning, som sedan följs av en tillsvidareanställning som lärling.

– Vår bransch saknar yrkesutbildning och den webbaserade lärlingsutbildningen som tas fram av BI och STIB gör det mycket enklare för seriösa aktörer i branschen att anställa. Det är också en välkommen utveckling för att säkra den framtida tillgången på kvalificerad personal och att samtidigt skapa nya arbetsmöjligheter för människor som vill jobba i en framtidsbransch, säger Jörgen Sillerström, VD på No Problems Industri, i Göteborg.

TwitterFacebookDigg