2020-Oct-25

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Robotarna tar över – eller?

Roland Sigbladh
Det känns spännande att vara mitt i den nya industriella revolutionen där vi hela tiden både läser, diskuterar och påverkas av digitalisering, delningsekonomi, robotisering och 3d-skrivare.

Den nya revolutionen är inte något som kanske kommer – den är redan här. Den kommer att leda till förändringar som vi aldrig sett tidigare, nya sätt att konsumera, nya affärsmodeller och nya sätt att kommunicera. Uber äger inga bilar, airbnb har inga fastigheter och drönare börjar redan leverera varor – vart är vi på väg?

Till skillnad från tidigare sker förändringarna nu betydligt snabbare. Datorerna tar över delar av vår kompetens och människan är inte längre den intelligentaste varelsen på jorden.

Många yrkesgrupper står inför stora förändringar, till exempel säljare, bankpersonal och säkerhetspersonal. Busschaufförer och taxichaufförer lär väl heller inte behövas när de förarlösa fordonen nu ser dagens ljus.

Vi ser redan nu att stora förändringar pågår i vår bransch och påverkar våra yrkesroller. Vissa arbetsmoment av redovisnings- och lönehanteringstjänsterna kommer att försvinna och ersättas med digitala lösningar och kanske även robotar. Här ligger många leverantörer långt fram och de närmaste åren kommer vi med all säkerhet att se många nya smarta lösningar.

Jag är övertygad om att den tekniska utvecklingen gynnar vår bransch. Vi kan använda förändringarna till att se möjligheter, men bara med hjälp av företagsamhet, mod och nytänkande. Vi kommer att jobba smartare – förhoppnings inte hårdare och sannolikt med förbättrad lönsamhet.

Då får vi äntligen tid att utveckla dialogen med kunderna och förklara varför kundens resultat ser ut som det gör, varför täckningsbidragen på kundens produkter har försämrats och vilka åtgärder som bör genomföras. Vår bransch jobbar redan i dag med viktig rådgivning, där ni ger råd varje dag till kunder och anställda. De möten, den nytta och den empati ni levererar kan ingen ersätta.

Srf konsulterna verkar för att Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter ska ha bästa möjliga förutsättningar att bidra till ett fungerade näringsliv. En utmaning som jag identifierat är svårigheten att rekrytera nya kompetenta medarbetare. Initialt inleds nu ett arbete med att se över antagningskraven för att bli Auktoriserad Redovisningskonsult.

Vi vill locka fler till branschen, men då måste även vi vara attraktiva och ha moderna villkor. Jag återkommer mer om detta under året.

Till sist tror jag inte att robotarna kommer att bli lösningen när bokslut, kontrolluppgifter och deklarationer ska levereras för de 330 000 företag som Srf konsulternas medlemmar hjälper. Jag tror heller inte att drönarna kommer att leverera årsredovisningarna till kunderna och myndigheterna. Det kommer även fortsättningsvis vara den personliga kontakten som blir avgörande.

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg