2020-Dec-05

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

CADdirekt EL LT

Skriv ut
CADdirekt EL LT är en smart CAD-applikation för installatörer och projektörer.

caddirekt ELlt

CADdirekt EL LT har samma funktionallitet som CADdirekt EL det enda som skiljer är att den är installerad på AutoCAD LT.

Ni som har jobbat tidigare med AutoEL för AutoCAD LT kommer att känna igen grundstrukturen och komma igång snabbt.

I denna nya applikation finns nyheter som till exempel tydliga verktygsfält för varje system. CADdirekt EL LT är ett tydligt och kraftfullt verktyg för elprojektering men fungerar även utmärkt för installatören som gör ändringar i befintliga ritningar.

CADdirekt EL LT utgår från Bygghandling 90 i lager-struktur och verktygsfältens uppbyggnad.

Verktygets huvudgrupper:

  • Kanalisation, Kraft, Belysning, Elvärme, Allmän tele, Data, Säkerhet, Brand
  • Styrsystem KNX och IHC
  • Grupp- och Huvuledningsschema

Varje huvudgrupp har i sin tur tio undersystem som kan namnges och färgsättas för att ge en tydlighet och spårbarhet vid projektering.

Alla systeminställningar kan lätt ändras till din egna önskade struktur. Dina ändringar kan sedan sparas utifrån en grundstruktur, och delas med andra inom samma projekt eller företag på ett enkelt sätt.
 
Nyhet!
I ett samarbete mellan CADdirekt och KNX Sweden har CADdirekt EL LT anpassats till att följa strukturen som KNC Sweden redovisar i KNX Handboken. CADdirekt är idag den enda CAD applikation som har fullt stöd för att redovisa KNX system enligt Konsulthandboken från KNX Sweden.

Läs mer på CADdirekt >>

TwitterFacebookDigg