2020-Oct-25

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Informationsbärande modeller banar väg för effektivitet

3D-modeller
Våra 3D-modeller står inte bara för ritningsframställning och visualisering.

De kan också uppgraderas till en källa av information som gör det möjligt att beräkna olika aktiviteters omfattning över tid, resursplanera, utföra 4D-simuleringar och kalkyler samt optimera produktionen.

När det kommer till BIM och informationshantering är projektledarna nyckelpersoner. En del i deras uppdrag är att kontrollera, analysera och beskriva konsekvenser för tider och planering och i det arbetet är det våra modeller som spelar huvudrollen för att få till en effektiv process. Därför är det ganska självklart att en framgångsfaktor för ett lyckat projekt är att arkitekter, konsulter och projektledare har ett öppet samarbete där tydliga riktlinjer och gemensamma mål sätts tidigt i processen. Självklart ska våra modeller gagna alla inom projektet. Därför är effektivisering av olika parters arbeten med hjälp av digitala verktyg en huvudfråga för oss.

Vi samarbetar med Projektledarhuset på Södersjukhuset, och även på Brinkskolan förra året. I båda projekten har modellerna fått vara just informationsbärare. "Era 3D-modeller håller hög kvalitet och ger oss värdefull information snabbt. Med det underlaget kan vi enklare kvalitetssäkra våra egna processer”, säger Peter Dufvenberg på Projektledarhuset.

Genom att arbeta med BIM i tidiga skeden har vi chans att både förbättra och påverka hur informationen förvaltas genom hela projektet. Det är upp till oss som arkitekter att leverera modeller med ändamålsenlig information och i samverkan med projektledarna kan vi göra verklig skillnad och skapa bättre informationsflöde i våra projekt.

Linn Areno
Utvecklingschef BIM

TwitterFacebookDigg