2020-Sep-19

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Idéresan på ett innovationskontor

kugghjul
Lärosätenas innovationsexperter ger dig rätta verktygen för din idéresa.

Idéresan på ett innovationskontor
Hur innovationsrådgivare kan stötta studenter med idéer

På universitet flödar det av spännande idéer och frön till smarta innovationer. Innovationskontorens uppgift är att stötta studenter, doktorander, forskare, personal och ibland även alumner på deras idéresor. Det vill säga, visa upp möjliga vägar att gå från tanke till handling.

Rent krasst finns det nämligen många som har goda idéer, men betydligt färre som gör något av dem. Det beror ofta på att idébäraren inte vet hur hen ska börja. Som innovationsrådgivare är det vår uppgift att dela ut de verktyg som behövs för att komma igång. Hur idéresorna går till skiljer sig åt, men vi brukar utgå från och stötta i följande fyra steg:

1) Idégenerering
Tillsammans diskuterar vi idén; hur kom personen på den? Vad och vem är den till för? Vilka är idébärarens drömmar och tankar om idéns och sin egen framtid?

2) Idéformulering
Vi kikar på hur idén kan formuleras så att andra förstår den och undersöker vilka delar som idébäraren bör fokusera på. Målgruppernas behov, ens egen lösning, fördelarna med den och möjliga konkurrenter och samarbetspartners står i fokus.

3) Verifiering
Nu tar vi reda på hur idén kan testas på bästa sätt för att säkerställa att den faktiskt fungerar. Olika idéer kräver olika tester. För vissa kan det också handla om att börja tänka på hur ens organisation ska se ut, om det finns behov av att söka patent etc.

4) Realisering
Efter att ha genererat, formulerat och verifierat sin idé är det äntligen dags för realisering! Nu är tiden mogen för att t.ex börja sälja, starta bolag eller dra igång sin förening.

Men innovationskontoren finns till hands i alla delar av en idéresa. Förutom att stötta i de fyra stegen, kan vi ofta hjälpa till med lokaler, viss finansiering, ett utökat nätverk och mer därtill. Det du behöver för att utveckla din idé – det försöker vi erbjuda.

Och kom ihåg! Ingen idé är perfekt i början. Tillsammans hittar vi din idés styrkor och hjälps åt till att göra den riktigt, riktigt bra.

/ Erika Pohjanen, Innovationsrådgivare på LiU Innovation vid Linköpings universitet

TwitterFacebookDigg