2020-Oct-25

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Kan klimatmötet ge oss fler klimattänkande kommuner?

klimat
”Nu är det kommunerna som har nyckelrollen” konstaterar Naturskyddsföreningen efter klimatmötet

och man anser att Sverige bör vara fossilfritt till 2030 och inte hålla kvar vid dagens mål ”inga nettoutsläpp 2050”. Föreningen pekar därför på fem åtgärder man menar att regeringen bör genomföra för att stimulera kommunernas klimatengagemang, men varför lämnas infrastrukturen för vatten och avlopp utanför?

Två av de åtgärder som tas upp är ”omställning till fossilfri fordonsflotta” och ”fixa järnvägen”. Jag skulle vilja lägga till ytterligare en åtgärd och det är ”fixa de föråldrade VA-näten och gör det med schaktfria och miljövänliga metoder”! När järnvägen fixas gör man inte det med gamla tidens rallare. Utvecklingen har gått framåt och man har moderna hjälpmedel och ny teknik. Ny teknik finns det också för att fixa stora delar av VA-näten helt schaktfritt utan att gator och torg grävs upp. Ändå är det just det många kommuner gör och med effekten att man bidrar till en helt onödig och mycket negativ miljöpåverkan. Dessutom med massor av störningar för kommuninvånare och näringsidkare.

Gamla ledningar kan istället ligga kvar och nya ledningar dras in i föråldrade VA-nät. Det finns också andra schaktfria metoder, men gemensamt är att miljövinsterna är enorma. Varje ledningsmeter som förnyas med schaktfritt innebär en besparing på minst 50 kg CO2! Om man då betänker att förnyelsetakten av VA-nätet idag är ca 0,5 procent och vi har tusentals mil med ledningar så blir det väldigt många meter per år och många miljöskäl för att välja schaktfritt. Att det med dagens förnyelsetempo kommer att ta mer än 250 år att förnya hela VA-nätet är en helt annan historia.

Vi har ca 1 200 mil järnväg i Sverige och ett VA-nät som omfattar ca 17 300 mil. Båda räknas som enormt viktiga delar av vår infrastruktur. Många är beroende av att järnvägen underhålls och fungerar, men vi är alla helt beroende av ett fungerande VA-nät. Ändå är det järnvägen som diskuteras betydligt livligare i media och det kanske inte är så konstigt. När tågen inte går som de ska blir folk irriterade, media intresserade och ansvariga utsatta för elaka frågor i riksmedia. När en gammal VA-ledning går sönder i en kommun blir det kanske notiser i den lokala tidningen. Ändå kan det vara väldigt många som drabbas i den kommunen jämfört med när några tågavgångar ställs in eller försenas på storstädernas centralstationer.

Kommunernas politiker och tjänstemän har en nyckelroll när det gäller att påverka miljöutvecklingen i rätt riktning genom att exempelvis välja miljösnälla renoveringsmetoder för VA-näten. Min vision är att vi en dag har klimattänkande kommuner som tar initiativ till en miljövänlig förnyelse inom VA-området. Det finns sådana kommuner idag, men de måste bli många fler om klimatmålen ska uppnås.

Att välja schaktfria metoder för ledningsrenovering räcker inte för att klimatmålen ska uppnås, men det är ett viktigt steg på vägen mot målet. Idag råder det ett 80/20-förhållande i Sverige, där 80 står för att 80 % av renoveringarna av VA-näten sker med traditionell grävning och 20 % med schaktfritt. Det jag vill arbeta för är att landets kommuner skriver in ett 20/80-mål i sina miljöplaner. Det kommer säkert att ta några år men den miljöresan måste starta nu!

Mattias Höglund, VD, Pollex AB

TwitterFacebookDigg