2020-Oct-25

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Internet of Things

game changer
Information, eller data, har idag blivit en ‘game changer’ som tack vare molntjänster inte bara möjliggör mer användarvänliga produkter utan även för företagen att vidareutveckla tjänster och möta behov.

Internet of Things gör data till en egen valuta där informationen om hur produkter används eller användarens beteendemönster ser ut är en ingrediens till bättre produkter.

Wearables (uppkopplade produkter) känner till exempel av ett förutbestämt mönster eller uppförande och hanterar långt fler parametrar än vad användaren själv kan hantera. Som produktutvecklare är det vår mission att underlätta vardagen för människor och genom wearables ges en möjlighet att skapa en förlängd arm för användaren inom områden som sjukvård, hälsa, säkerhet, sport, livsstil m.fl.

Ett utvecklingsprojekt innefattas nu även av digital utveckling såväl som den traditionella industridesignen, konstruktion och produktionen. Det krävs en överblick över helheten i utvecklingsprojekten där utmaningen är att få alla delar att samspela effektivt. Detta för att möta den snabbt föränderliga marknaden och skapa lönsamma produkter som kan börja generera intäkter.

Nya material som kan ersätta befintliga material för att dra nytta av fler egenskaper är exempel på fysisk produktutveckling som måste haka på den digitala utvecklingen. Inte minst 3D-printing som idag blivit ovärderligt i utvecklingsprojekt för att snabbt, eller rättare sagt tidigt, få värdefulla insikter av till exempel komplexa plastkonstruktioner.

Christian Runius
Ingenjör och Produktdesigner

TwitterFacebookDigg