2020-Dec-05

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Spelteknik ska stärka processindustrin

Skriv ut
Spelteknik
I forskningsprojektet INCODE undersöks hur nya tekniker som länge har använts inom spelindustrin på bästa sätt kan användas i industriella miljöer.

Att förstå och använda ny teknik på ett effektivt sätt är avgörande på den konkurrensutsatta marknad processindustrin verkar inom. I projektet INCODE planerar man att introducera moderna tekniker som augmented reality, virtual reality och smarta ljud, som länge har använts inom spelindustrin, i tre olika arbetssituationer som är typiska för processindustrin.

– Genom projektet undersöker vi hur man med modern teknik kan förbättra möjligheten att visa rätt information vid rätt tillfälle. Vi vill också göra det möjligt att genom olika tekniska lösningar ge tillgång till den kompetens som behövs vid ett speciellt tillfälle. Målet med projektet är att se vad som är möjligt med teknik som idag används inom andra områden som till exempel spel, säger Stig Larsson, Senior Researcher vid SICS Swedish i Västerås.

INCODE är baserat på tidigare projekt som undersökt både augmented reality (AR), virtual reality (VR), och smarta ljud. Planen är att utnyttja resultaten från dessa projekt och ta dem ett steg vidare ut i industrins dagliga verksamhet. Projektets initiativtagare SICS Swedish ICT Västerås kommer att samarbete med Interactive Institute Swedish ICT i Piteå och SICS Swedish ICT i Kista. Tillsammans kommer projektparterna utveckla prototyper och tester i industriella produktionsmiljöer för tre områden: individ- och situationsanpassad informationsöverföring med hjälp av smart sounds, hur utbildning och förberedande arbete kan utformas individanpassat med hjälp av VR-teknik och gamification, och fjärrservice med hjälp av AR-teknik.

Ett vanligt problem som projektet hoppas hitta en lösning på är den begränsade tillgången till specialister. Det kan innebära stora problem för företag som har sin verksamhet i glesbygd, eller som har en geografiskt utspridd verksamhet. I en av fallstudierna används augmented reality, som på svenska kan beskrivas som förstärkt verklighet, för att ge servicetekniker i elanläggningar hjälp från experter som sitter på annan ort, till exempel från ett huvudkontor. En sådan lösning skulle kunna utgöra ett komplement till, eller rent av kunna ersätta, dyra serviceresor.

Arbetet inom de tre områdena genomförs tillsammans med företag inom processindustrin.

Stig Larsson– Vi jobbar tillsammans med våra industripartners och gör våra undersökningar i deras verksamhet. Det går till så att vi stegvis kommer allt närmare den riktiga processen. Vi börjar med demonstrationer i konferensrumsmiljö, flyttar till företagens labb och i ett sista steg installerar vi och provar utrustningar och metoder i produktionsmiljö. En av våra stora utmaningar är att mäta förbättringen som vi ser, ofta blir det mjuka faktorer som till exempel minskad stress som förbättras. Projektet INCODE startade i augusti i år och kommer att pågå fram till april 2017. Förhoppningen är att resultatet kommer att användas inom både processindustrin, men även inom andra branscher.

– Vi fokuserar på processindustrin och har med företag inom elteknik, processindustri och pappersindustrin. Vi är dock övertygade om att resultaten kan användas bredare än så, till exempel inom sjukvård och bilindustri. Alla de tekniker som vi tittar på kanske inte passar överallt, men till exempel individualiserade larmljud som vi undersöker tillsammans med pappersindustrin kan säkert användas inom sjukvården för att få en mer nyanserad larmbild där. De deltagande företagen kommer med stor sannolikhet att använda den teknik som vi undersöker i sin produktion. Vårt mål är även att sprida resultaten bredare och göra det synligt hur industrin kan använda sig av modern teknik på ett smart sätt.

Andrea Zackrisson

TwitterFacebookDigg