2020-Oct-25

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Lätt att ladda rätt

elsäkerhet
Danska myndigheterna för elsäkerhet har nyligen varnat för att det finns vissa risker förknippat med att ladda sin elbil eller laddhybrid i vanliga hushållsuttag, s.k schukokontakter.

Även svenska Elsäkerhetsverket lämnade förra året en rapport som underströk behovet av att elinstallationer som används för laddning är anpassade för ändamålet. Det finns annars risk för överhettning som i värsta fall kan leda till brand.

Den danska varningen har uppmärksammats i media med allsköns dramatiska rubriker. Uppmärksamheten har fått förare av laddbara fordon och ägare av garageplatser att ställa sig frågorna ”Är det farligt att ladda sin elbil i hushållsuttag?” och ”Hur ska jag då ladda min bil?”.

Det kan vara på sin plats att förtydliga att det inte är laddbara fordon i sig, eller kabeln som används, som är problemet och som riskerar att börja brinna. Problemet är den elinstallation som bilen kopplas till. En feldimensionerad, åldrad eller försliten elinstallation är svår att identifiera, och kan ha fungerat bra under lång tid för vissa elapparater, exempelvis borrmaskin, dammsugare etc., som använder lägre effekt eller endast används under korta perioder. När en elbil ska laddas sker det både under längre tid och med högre effekt - här sätts installationen på prov! Och i extremfallet kan detta leda till kraftig värmeutveckling. Det finns ännu inga uppgifter om bränder i Sverige som orsakats av laddning av moderna bilar, men det finns däremot användare, inklusive undertecknad, som fått smältskador på uttag eller laddkabel. Och den ska man vara rädd om, en ny kostar ett par tusenlappar.

Så, är det då direkt farligt att ladda i hushållsuttag? Nej, men det finns vissa risker som i extremfallet kan leda till farliga incidenter. Så oavsett om det är av omsorg för den egna eller annans fastighet, eller för den egna laddkabeln, var försiktig och minimera riskerna genom att följa några enkla råd.

  • Ladda i största möjliga utsträckning via avsedd laddbox/laddstation med det standardiserade uttaget för elbilsladdning, typ 2 mode 3. Det är snabbare, säkrare och bekvämare.
  • Ska hushållsuttag användas, välj uttag som är anvisade för elbilsladdning och kontrollerade av el behörig elinstallatör.
  • Måste annat hushållsuttag användas, välj den lägsta effekten (gärna 6A) på din laddkabel och ladda inte längre än nödvändigt. Kontrollera gärna laddningen om möjligt. Känn på stickproppen efter en stund, blir den väldigt varm bör laddningen avbrytas.

Funderar du på att skaffa ett laddbart fordon? Se till att få en Typ2-kabel till bilen då de flesta publika laddstationer idag använder det uttaget. Några av de mest progressiva biltillverkarna inkluderar redan idag denna kabel som standardutrustning, andra har den som tillbehör. På e-mobility.se kan du läsa mer om bl.a laddning i hemmet och i publik miljö.

För publika laddstationer är inte vanliga hushållsuttag ett alternativ, här bör typ2 mode 3 används. Och trenden är tydlig. I den nationella databasen för laddinfrastruktur, laddinfra.se, registreras fler och fler typ2-uttag. Idag finns det nästan 600 sådana uttag registrerade, och antalet ökar varje vecka.

/ Olle Johansson, VD Power Circle

TwitterFacebookDigg