2020-Dec-06

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Vindkraftverk helt utan rotorblad

Skriv ut
Vindkraftverk 200
I ett försök att minska vindkraftverkens påverkan på sin omgivning har det skapats en ny form av turbin. Helt utan blad!

En portotyp turbin som nu testas skapar elektricitet med väldigt få rörliga delar, på en liten yta och i nästan total tystnad. Den är designad för att reducera både den synliga och hörbara påverkan som de traditionella vindkraftverken. Den här nya designen tar nytta av kraften som finns i virvlande luftvirvlar.Vindkraftverk video

Motståndare till nuvarande roterande vindkraftverken pekar på deras förmodade fara för fåglar och andra flygande djur, liksom deras ganska bullriga drift och, särskilt i kommersiella installationer, deras enorma storlek. Även om man inte håller med så har alla dessa åsikter och frågor ännu inte ett fullständigt svar samt att de tenderar att hålla tillbaka användningen och acceptansen av vindkraftverken.

vindkraften2Fördelar finns med detta nya system

På grund av det så har den nya prototypen flera fördelar. Det är en relativt kompakt enhet då den använder sig av svängningen av dess vass liknande mast som en reaktion på luftvirvlar omkring kraftverket för att förflytta en serie av magneter placerade i fogen nära dess bas för att generera elektricitet. Detta i stark kontrast till de traditionella vindkraftverkens enorma storlek.

Fastän detta nya kraftverk uppenbarligen inte är lika effektivt som en direkt vinddriven turbin som kan komma upp i en relativt hög hastighet, så kompenseras det av faktumet att Vortex prototypen har färre rörliga delar och är, enligt skaparna, upp till 80 procent mer kostnadseffektiv att underhålla. Samt att den förmodligen har fördelaktigare tillverkningskostnader samt en minskning på 40 procent i sin klimatpåverkan jämfört med vanliga vindkraftverk. Detta ger det nya systemet  också direkta ekonomiska fördelar.

Slutligen är Vortex också tyst, eftersom den oscillerar i en frekvens som inte producerar något hörbart ljud för oss människor (det är under 20 Hz). Det är också säkrare för fåglar som ofta drabbas av kollision med bladen, utan detta vindkraftverk dan dela samma vind med fåglarna.

Virvelvind

Vindkraftverk Hur kan den då generera el utan blad? Vortex dra fördel av virvelrörelsen av vind. Detta innebär att den kan generera energi från upprepande mönster av virvlar (kallas Kármán virvelgata), som uppkommer när luften passerar förbi ett trubbigt objekt, såsom vindkraftverksprototypens struktur.

Detta innebär också att grupper av Vortex-enheter kan placeras närmare varandra, eftersom störningarna i vindens rörelser är långt ifrån lika kritisk som det är när man positionerar bladdrivna vindkraftverk. Detta kommer också att förbättra effektiviteten i varje enhet då de kan grupperas mycket närmare varandra och därmed potentiellt generera mer effekt per kvadratmeter.

Produktion närmar sig

För att kunna få sina denna prototyp till produktionen, så startade teamet bakom Vortex en crowdfunding kampanj den 1 juni på indiegogo. Tanken bakom kampanjen är att ”öka medvetenheten om tekniken, få stöd för den och visa att världen är redo att bli gröna snabbt”. Sedan har de ett mål på att samla ihop $ 50.000 då det kommer ge dem möjlighet att skapa en kommersiell prototyp för den första pilot produkten, Vortex Atlantis (100 W).

Inom de närmaste 12 månaderna kommer vi att ha de första produkterna för småskaligt och bostäder. Vortex planeras komma i tre versioner:

  1. Atlantis: 100 W, 3 meter hög.
  2. Mini: en 4 kW, 12,5 meter hög. Avsedd för bostäder och småskalig kommersiell tillämpning.
  3. Gran: 1MW, 150 meter hög. Är riktad för användning i storskalig kraftgenerering för industri och elbolag.

Roberth Johansson

 

TwitterFacebookDigg