2020-Oct-25

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Hur kommer framtidens energi att se ut?

växthuseffekten
Miljöfrågan är idag en av vår tids viktigaste frågor!

Ren och förnybar energi i solkraft, vindkraft och vattenkraft
Vi kommer se allt mer vindkraftverk och solcellspaneler i framtiden. Förnybara energikällor som sol-, vind- och vatten är förnybara och rena energikällor som kan förnyas utan att det påverkar oss nämnvärt i negativ mening. Grön energi är en förutsättning för en hållbar utveckling och det är dags att var och en blir medvetna om vår ohållbara levnadsstil så en ändring kan komma till stånd hos det stora allmänheten. Det handlar inte längre om ett alternativ. Miljöfrågan är idag en existentiell fråga.

Jordens tillgångar sinar och växthuseffekten påverkas allt mer
Idag så har vi kärnkraftverk och kolkraftverk som producerar stor del av den energi vi använder dagligen. Vi använder allt mer energi genom att vi konsumerar elektronik och annat som tillverkas, brukas och slutförvaras. Alla led har en miljömässig dimension som påverkar land- och havsmassa i negativ riktning. För att klimatkompensera för vårt ekologiska avtryck är den förnybara energin ett bra miljövänligt alternativ. Elbilar blir allt vanliga och i framtiden så kommer bensin och diesel vara lika artfrämmande som personsökaren blev när mobiltelefonen vann mark.

TwitterFacebookDigg