2019-Jul-19

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Energikommissionen och framtiden

energi
Energikommissionen presenterades i fredags och två saker är särskilt intressanta. Energikommissionen kommer fokusera på åren 2025 till 2050.

Detta kan vara mycket positivt, eftersom kärnkraften då inte får det huvudfokus som den ofta tenderar att få, och framtidens energisystem kommer istället att diskuteras. Om man ser till den teknikutveckling som skett de senaste 10 åren i energibranschen med mognaden av landbaserad vindkraft och de dramatiska kostnadssänkningar som följt både på vindkrafts- och solcellsfronten, känns det hoppfullt och meningsfullt att fokusera på 2025 och framåt.

Det andra som är mycket intressant är att energilagring och batterier finns nämnda i direktivet som något som bör utredas närmare. Jag hoppas här att Power Circles rapport om energilagring i energisystemet som användes som underlag till regeringens Samordningsråd för smarta elnät kan vara till nytta. Den pekar på den stora potentialen som finns i distribuerade energilager på fastighetsnivå. Rapporten visar även på de utmaningar som finns på regelverksnivå för att använda energilager i elnäten i Sverige. Se på Italien som gör undantag från dessa regler och tillåter både stamnätet och distributionsnäten att testa, äga och drifta sina egna energilager – jag önskar jag får vara med om den utvecklingen i Sverige!

Ibrahim Baylan påpekade att det sker stora strukturomvandlingar i energibranschen globalt just nu, och utvecklingen för åren 2025 till 2050 kommer att beröra alla aktörer på den svenska energimarknaden. Därför bjuder Power Circle tillsammans med E.ON och Fortum in till ett frukostseminarium där vi diskuterar vidare betydelsen av energikommissionen. Den 25 mars samlar vi viktiga representanter från energibranschen samt experter som får samtala om direktivet, utmaningar och framtiden.

Se programmet här, som även innehåller länk för anmälan.

Malin Hansson, Projektledare Power Circle AB

TwitterFacebookDigg