2019-Jul-19

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Så kan vi minska transporternas klimatpåverkan

LenaNordgren
Sedan år 2000 har utsläppen av koldioxid från tunga lastbilar ökat med 13 procent i Sverige.

Nyligen föreläste jag på ett branschseminarium i Östersund där jag berättade om hur vårt biodrivmedel ED95 kan bidra till att vända den oroande utvecklingen.

När det gäller omställningen från fossila till förnybara drivmedel i busstrafiken är Sverige ett föregångsland. I dag finns till exempel omkring 650 etanolbussar i landet. En förklaring till detta är miljökraven vid offentliga upphandlingar av lokaltrafik. På lastbilssidan ser det däremot annorlunda ut – där är bara ett fåtal fordon etanoldrivna i dag, trots att ED95-lastbilar är driftsäkra och att ED95 har visat sig ge störst klimatnytta i en jämförelse mellan olika miljölastbilar.

Eftersom samhället är beroende av tunga transporter är det viktigt att lastbilarna på våra vägar är så klimateffektiva som möjligt. Genom att köra på SEKAB:s etanoldrivmedel ED95 i stället för diesel går det att minska koldioxidutsläppen från lastbilar och bussar med upp till 87 procent. Men det krävs också långsiktiga politiska beslut och att det ställs miljökrav vid upphandlingar av lastbilstrafik.

Lösningarna för att ställa om transportsektorn finns här och nu. Med förnybara drivmedel som ED95 kan åkeriföretagen bidra till minskad klimatpåverkan och vinna uppdrag genom miljöprofilering. Om vi dessutom får långsiktiga politiska spelregler och ekonomisk stimulans som till exempel en miljölastbilspremie stärks drivkrafterna för en grön omställning ytterligare.

Seminariet i Östersund där jag föreläste arrangerades av Östersunds kommun, Länsstyrelsen i Jämtland och Region Jämtland Härjedalen. Det går att se hela min föreläsning här: https://www.youtube.com/watch?v=dJB-OGwC5MU

Lena Nordgren, SEKAB

TwitterFacebookDigg