2020-Sep-18

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Grabowski om utvecklingen av CAD-programmens gränssnitt

Skriv ut
interface
Journalisten Ralph Grabowski deltog på Bricsys International Conference i Spanien för en kort tid sedan. Han gjorde själv en presentation om gränssnitt.

Han menar att de har begränsningar. Visade att han hade tillgång till en Vector Display när han studerade.

Grabowski blev inte intresserad av datorer förrän 1981. Då hade universitetet fått tillgång till full screen text editing. Det gick att skriva lite här och där på sidan – och var helt olikt exempelvis en skrivmaskin där man har svårt att skiva om man inte skriver i ordningsföljd. Det gick alltså att hoppa hit och dit på skärmen.

Vid samma tid gick det att börja göra CAD också. Det gick att jobba över hela skärmen och programmet AutoCAD kom ut vid den här tiden. Men fortfarande kunde användaren styra över funktioner med ord. Det gick att skriva in kommandon, välja kommandon från en meny eller styra från en särskild enhet som var kopplad till antingen en terminal eller skrivbordsdator.

Förutom en meny på sidan fanns det en kommandobar över skärmens bredd. Ibland gick det att bestämma själv hur kommandobaren och menyn skulle hamna på skärmen. En fördel var att användaren tvingades lära sig allt om kommandonas namn. Förutom AutoCAD fanns det program från Unigraphics också att använda under den första tiden.

Som Bill Fane har pekat ut så ändrar företagen på gränssnittet ibland men DWG-baserade program tycks alltid ha med en låda för att skriva in ett kommando med orden. Det har de än i dag.

Nästa steg i utvecklingen var en meny bar och dialogrutor att skriv i. Men det dröjde – önskemålet utvecklarna hade var att det skulle rulla ner en meny när användaren behövde och att det skulle dyka upp dialogrutor var som helst på skärmen. Det hette ”bit blitting” och var en förkortning för bit-boundary block transfer. Bit blitting innebar att det gick att använda grafikkortet till att lagra grafiken under menyn och dialogrutan och när rutan inte längre behövdes försvann den och det gick att se grafiken under igen.

Commodore var tidig med den tekniken och version nio i serien utgåvor av AutoCAD som följde innehöll också menyer och dialogrutor. CAD-programmen hade funktioner som kollade om grafikkorten kunde hantera allt som krävdes av programmen innan någon började göra modell. Och det gick bra att använda nya gränssnitt.

När Mac kom gick det att dra och få upp menyer på skärmen med markören. De hette ”pull down menus”. Men med en PC gick det lätt att klicka upp en meny – den rullade upp nästan av sig själv. Men Macs sätt att dra över skärmen vann egentligen när det gällde funktion. Många tycker om att jobba så på en skärm.

Numera finns det till och med en geststyrd meny (ARES har utvecklat en sådan) och man ska i övrigt komma ihåg att det som verkar vara en svårighet kan göra så att användaren kommer igång bättre med den dagens arbete. Och ibland finns det ingen fördel alls. Alla kommandon måste finnas – annars får användaren svårare att arbeta.

Grabowski brukar mest interagera med CAD-program med hjälp av kommandobaren, skriver han i en nedkortad version av presentationen från Bricsys konferens i Spanien. Det är lätt att kolla vad de som utvecklat ett program har valt att kalla ett kommando på baren. Droplists är bra, menar han. De är lättare att förstå sig på. Många ändringar som görs på en modell beror på att det är tekniskt möjligt – efter en utveckling. Det kan också röra sig om ett mode – alltså ett fenomen i tiden.

Grabowski fyllde i att Cloud Invents Cheetah – en plug-in för AutoCAD 2015 – lägger till 3D-parametrar till funktionerna med hjälp av en så kallad solver. Det går att länka mellan parametrisk användning och direktmodellering. Just nu är den under utveckling och det kommer fler plug-ins för tidigare versioner av AutoCAD, Inventor, SolidEdge, SolidWorks och Creo.ralf.grabowski.200px

Ralph Grabowski

Enligt ett avtal sprider NetCommunity valda delar ur Ralphs nyhetsbrev på svenska.
Fritt översatt av CADtorget i enlighet med ett avtal mellan CADtorget och Mr Grabowski.

TwitterFacebookDigg