2020-Dec-06

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

PLM används på flygplatser

Skriv ut

A350 wing

Tekniker på flygplatser har alltid bråttom och måste ha ett system som är säkert och sällan hänger sig. 

En flygplats jag kollat med hade tidigare problem och använder flera system. De har ett särskilt för reservdelar. En PLM-leverantör som har särskild mjukvara för flyget är PTC. De har utvecklat en variant av Windchill som de erbjuder som lösning.

Hantera informationsflödet

Inom flygindustrin talar man om MRO som är förkortning för Aircraft Maintenance, Repair och Overhaul. Att skapa och hantera dokumentation är viktigt för att hålla nere kostnaderna på flygplatserna. När man hanterar dokument och manualer som Aircraft Maintenance Manuals, AMM, komponentmanualer, CMM, generella manualer, GMM, och flyginstruktioner. De som har flygplatser behöver också skicka iväg dokument till myndigheter och till leverantörer. Det kan ta ganska mycket tid i anspråk för dem som jobbar på flygplatserna. MRO kräver detaljerade rapporter om konfigurationer, specifika delar och system och att man sparar allt för framtiden. Det rör sig ofta om tusentals papper med avancerad dokumentation. Dokumentationen kan vara till för att visa att planen är bra. Det går att undvika onödiga utgifter genom att dokumentera allt på rätt sätt.

AirbusA350 2 MRO kräver detaljerade rapporter om konfigurationer, specifika delar och system och att man sparar allt för framtiden. Det rör sig ofta om tusentals papper med avancerad dokumentation. Källa: Airbus. 

Kontakta PTCs partners

PTC har mjukvara som passar flygbranschen och som passar med de dokument som används till MRO-uppgifter. Den är unik när det gäller möjligheten att hantera komplexa konfigurationer för teknisk dokumentation och för att hantera dynamisk dokumentation av flygplanens identifieringsnummer. Andra särskiljande lösningar i den branschspecifika lösningen för flygplatsen är strukturerat författande, tekniska illustrationer, publicering, innehållshantering, arbetsflöden, hantering av konfigurationer, samarbeten och hur man placerar allt på en integrerad plattform.

Den kompletta lösning som PTCs partners erbjuder innebär att de levererar viktiga egenskaper som behövs för att minska kostnaden och se till att det inte blir några fel. Det går att öka produktivitet genom återanvändning av material och att göra dokumentationen fortare och att vara klar i tid till avgång. Ledande flygbolag och annat flyg har också särskilda leverantörer som erbjuder lösningar inom MRO och bygger dem på plattformen från PTC. De har lätt att uppnå standarden avseende krav från myndigheter och att optimera processen för att skapa och leverera serviceinstruktioner så att flygen avgår i tid. PTC samarbetar alltså med experter på flyg som kan hjälpa till med goda lösningar på datorn.

Särskilda lösningar i den branschspecifika lösningen för flygplatsen från PTC är strukturerat författande, tekniska illustrationer, publicering, innehållshantering, arbetsflöden, hantering av konfigurationer, samarbeten och hur man placerar allt på en integrerad plattform. Källa: Airbus.  Airbus onboard

Samla allt på datorn

Exempelvis kan en stol behöva bytas ut i planet eller så har en leverantör föreslagit en ny produkt för att göra rent planet utanpå. Då kan information om stolen och rengöringsmedlet kan sparas på datorn. Det fina med PLM är att dokumenten på datorn fungerar bra och att det är lätt att finna dem. Ett annat exempel är kurslitteratur och annan information när det kommer en praktikant som ska prova yrket som tekniker på flygplatsen.

PTC tänker på produktens prestanda och på att PLM-programmet ska fungera rätt. PLM fungerar även bra på flygplatser som har personal som vill utveckla och serva produkter bättre än förr. Den som vill kan använda PLM till analyser och styrning. Det handlar om kvalitet och går att hantera både simpla och komplexa strukturer. Det går att använda flera kategorier data och det går att importera data från tillverkare. Det går att jobba med arbetsinstruktioner och ritningar. Det går att justera arbetsflöden.

Det går att jobba med produkter (lämpliga produkter) direkt ur förpackningen, gå vidare till nya system och det går att jämföra strukturer.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg