2020-Dec-06

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Lagun producerar energi med tidvatten

Skriv ut
lagun1
Den projekterade lagunen i Swansea Bay kommer utnyttja tidvatten för att producera förnybar energi.

Visionen om världens första tidvattenlagun börjar nu ta form. Det är det brittiska företaget Tidal Lagoon Power (TLP) som står bakom projektet och Swansea Bay i södra Wales som är platsen för uppförandet.
laguna video

– Projektet i Swansea kommer förhoppningsvis vara det första i raden av ett nätverk laguner runt Storbritanniens kust. Projektet innebär en förändring i energiproduktionen där låga kostnader, energikällor med låga koldioxidutsläpp som är hållbara på lång sikt är en gemensam nämnare, säger Ton Fijen, teknisk direktör, TLP.

Minskade CO2 -utsläpp

Lagunen kommer kunna försörja mer än 155 000 hem med sin förnybara energi vilket innebär en besparing av 200 000 ton CO2 per år där lagunen förväntas ha en livslängd på omkring 100 år. Satsningen innebär att bygga en sex mil lång u-formad pir med undervattensturbiner som tar tillvara inkommande och utgående tidvatten. Tekniken bakom tidvattenlaguner bygger på flöden av vatten från en nivå till en annan för att därigenom driva en generator. Anläggningen i Swansea Bay skulle bli den första som drivs av både inkommande och utgående tidvatten.

– Vanligtvis optimeras turbinerna på det utgående tidvattnet, tvärtom det vill säga att även utnyttja det ingående tidvattnet har inte tidigare gjorts. I detta projekt åstadkoms tekniken genom att ändra vinkeln på turbin-propellrarna, vinkeln på bladen justeras så att de körs effektivt på båda sätten, säger Ton Fijen.

lagun3Vågkraft och tidvatten

Förnybar energi är ett område med stor betydelse och tillväxt. En studie från 2011 av forskare vid University of California-Davis och Stanford University tyder på att världen skulle kunna drivas helt av ren energi inom 20-40 år. Av de förnybara alternativ som finns är tidvatten speciellt spännande. För Storbritanniens del skulle vågkraft och tidvattenenergi kunna producera cirka 20 procent av landets nuvarande elbehov, minskningen av teknikkostnader kommer dessutom göra det mer lönsamt ur ett kommersiellt perspektiv.

26 vindkraftverk

Storbritannien har de näst högsta tidvattenskillnaderna i världen, Swansea Bay har en hög räckvidd för tidvatten med upp till 10,5 meter vilket gör det till en idealisk plats för energiproduktion. Konstruktionen skulle innefatta en 9,5 km lång lagunvägg med turbinhus. Turbinhuset tillåter vattnet att strömma in och ut i lagunen allt eftersom strömmen stiger och sjunker. Upp till 26 vindkraftverk planeras som kommer drivas av vattenflödet in och ut i lagunen.

lagun2Utvecklingsgruppen bakom projektet räknar med en produktionskapacitet på 320 MW samt en hållbar och säker energiproduktion för uppemot 120 års drift. Förutom att generera elektricitet skulle lagunen ge möjligheter för konst, kultur, utbildning och rekreation. Man nämner bland annat vattensporter såsom segling och rodd som möjliga sporter som lagunen kan användas till samt att möjlighet för cykling och löpning runtom lagunen kommer finnas. Planer finns också för ett besökscentrum som ska ge besökarna information om bland annat tidvattenkraft och byggandet av lagunen. Man tror även att fler arbetstillfällen kommer skapas i området kring lagunen.

Lagunen har godkänts som ett nationellt betydande infrastrukturprojekt och planering samt beslut om licens väntas bli klart i början av 2015.

lagun4

Caroline Wetter

TwitterFacebookDigg