2020-Dec-05

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Nytt forskningscenter inom metallbearbetning öppnas

Skriv ut
Sandvik 200px
Sandvik öppnar en ny global mötesplats i Sandviken. Det blir en mötesplats för kunder, forskare och studenter.

Besökarna ska möta personal från Sandvik Coromant och de ska kunna tillverka, använda god metodik och forska – och finna nya bättre metoder. Centret är på 4 500 kvadratmeter. Sandvik Coromant öppnar samma slags center i Kina också. Centret i Sandviken och det i Langfang i Kina kostar 200 miljoner kronor.

Centret har en digital utrustning – en standard om man så vill – och den ska kopieras på andra sådana center i världen över. Personal i Sandviken kommer att kommunicera med alla andra Sandvik Coromant Center – till att börja med i Kina – och med alla företagets kontor världen över. Sandvik Coromant finns i 130 länder. Varje år kommer omkring 130 000 personer på utbildning. Utbildningar kommer att hållas i regi av Sandvik Coromant Academy.

Sandvik Coromant Center yet another pic Bilden är från ett Productivity Center. Det i Sandviken får en annan inriktning – och kallas Sandvik Coromant Center. Källa: Sandvik Coromant.

Det rör sig om en så kallad interaktiv mötesplats. Sandvik Coromant säger att mötena blir kunskapsbaserade. De vill nämligen framtidssäkra tillverkningsindustrin. Sandvik Coromant vill fortsätta använda de mest effektiva applikationerna och metoderna. Utbildning blir alltså en omfattande del.

Byggnaden har 14 rum som ska användas till utbildning eller konferenser. Dessutom finns det 5 så kallade utbildningsstationer och en utställningshall. Den största TV-skärmen är 220 tum. Golvets tjocklek i labbet som Sandvik Coromant benämner ”R&D Workshop” är på en hel meter. Påningslängden i berggrunden under centret är 17 meter. Betongtrappan till andra våningen väger 14 ton.

Besökare får tillgång till den senaste teknologin, nya produkter och lösningar som är utarbetade av ingenjörer. Satsningen är inte bara bra för Sandvik Coromant utan för hela regionen inte minst för Gävleborgs län. Satsningen kan därmed vara bra för även småskalig tillverkningsindustri i Gävleborg. Sandvik räknar med att få många besökare och tror att centret kommer att bidra till att kommunen får in mer pengar i form av skatt. Hotellen och restaurangerna kommer att få fler gäster. Så här sammanfattade Sandvik Coromants VD Klas Forsström läget:

”Vi har skapat den mötesplats som vi är övertygade om att tillverkningsindustrin behöver. Att dela kunskap är avgörande för framtida utveckling och effektivisering, och det känns väldigt bra att vi koncentrerar ännu mer innovation och kunskap här på hemmaplan i Sandviken.”

Centret är intressant också för att det är en så kallad grön byggnad (eller Green Building som det också heter). Energiförbrukningen bli den lägsta. Den ska vara minst 25 procent mindre än i andra liknande byggnader på Sandvik.

”Vi har skapat den mötesplats som vi är övertygade om att tillverkningsindustrin behöver. Att dela kunskap är avgörande för framtida utveckling och effektivisering, och det känns väldigt bra att vi koncentrerar ännu mer innovation och kunskap här på hemmaplan i Sandviken.”

Sandvik har redan andra slags center runt om i världen för forskning och utbildning. Bilden är från ett Productivity Center. Källa: Sandvik Coromant. Sandvik Coromant Center another one

Centret är intressant också för att det är en så kallad grön byggnad (eller Green Building som det också heter). Energiförbrukningen bli den lägsta. Den ska vara minst 25 procent mindre än i andra liknande byggnader på Sandvik.

Sandvik Coromant ingår i Sandvikkoncernen och på en avdelning som heter Sandvik Machining Solutions. De är ledande på verktyg, verktygssystem och service och kunskap på området metallbearbetning. Forskningen är omfattande och Sandvik Coromant kommer då och då med nya tjänster. På centret ska personalen lösa problem och skapa applikationer till tillverkare. Det ska finnas branschspecifikt stöd till kunder.

Sandviks nya center

Sandvik Coromant vill ha 6 000 besökare på centret årligen och en konferensanläggning tar maximalt 300 besökare per dag. Centret har åtta maskiner: DMG Mori, Mori-Seiki, Mazak, Brother och Hermle. Centret invigdes i början av oktober 2014.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg