2020-Dec-05

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

ASD Global använder 3D till design av rörsystem

Skriv ut

ASD Global

Någon måste varna människor som är lika oerfarna som jag inom anläggningskonstruktion, om alla dessa förkortningar som vi råkar på när vi skall rapportera om vad som händer. Ralph Grabowski rapport om Business of Computer-Aided Design.

Här är några intressanta förkortningar för dem som jobbar med fabriksdesign:

AWP = advanced work packaging

CWA = construction work areas

EPC = engineering procurement construction

FEED = front-end engineering and design

Sedan finns det förstås andra förkortningar.

Rob Glazier är global utvecklingschef på ASD. Han kom från Unigraphics (numera Siemens PLM Software) och har hjälpt SmartPlant på Intergraph. Han förklarade för mig att OptiPlant numera är ett antal verktyg – det finns allt från ”flödesscheman” och P&ID till en funktion för att göra 3D-design helt från början. (P&ID är förkortning för det som på engelska kallas piping and identification diagram.) Det finns dessutom funktioner för att ta fram rörsystem, använda data från point-clouds och 3D-modeller. I tillägg finns det funktioner för att jobba med detaljer via andra CAD-paket och exportera databaser för tillverkning och för planering.

 

 

 

OptiPlant fungerar bäst som tillägg till andra program för det går inte att göra precis allt till modellen med det verktyget. Källa: ASD Global. 

ASD Global two

 FEED

Det viktigaste är att lyckas med finansiering och övrig planering så fort som möjligt (det är i det sammanhanget vi talar om FEED) och genom att spara på OptiPlant. Det går ganska lätt att få ner kostnaden för produktionen med tio procent. De är ensamma om att ha den här funktionen. Det säger Glazier. Han är osäker på om de är intresserade. Varken Aveva eller Intergraph har fokuserat på saken. Det är bra för oss – produkten har en god utveckling.

Tillverkning och underhåll är en bra inriktning att ha – det går att ha långsiktighet. De har kunder som The National Oil Company i Brasilien och Global Oil and Gas Company of USA.

OptiPlant fungerar bäst som tillägg till andra program för det går inte att göra precis allt till modellen med det verktyget. Det behövs annan input som:

 • Listor med 3D-utrustning på Excel-filer.
 • 3D-strukturer från CIS (CIMSteel-integration enligt standard).
 • Linjelistor med anvisningar om komponenter för att göra rörscheman från SPP&ID (SmartPlan P&ID) och Excel-filer.
 • Planer 2D-plottning.

Optiplant fungerar med 3D-utrustning, strukturell 3D-design och rörscheman i 3D. Det fungerar optimalt. För att göra detaljerat arbete går det att fortsätta genom att exportera modellen till:

 • Intergraphs PDS, S3D eller CADworx
 • Avevas PDMS
 • Bentley Systems AutoPlant eller Microstation
 • Autodesks AutoCAD eller Navisworks
 • QuantaPoints Prism
 • Aspen CCE (capital cost estimator)

För att få veta mer om det här företaget och dess mjukvara Optiplant kan du titta på  http://www.asdglobalinc.com/eplantoptiplant.aspx.

Och så en sak till…

Ordföranden för AEC i Storbritannien Nigel Davies säger att deras grupp kommer att utvidga sin BIM-dokumentation för att de ska följa standarder. Det finns något som bygg anslutit sig till som heter BS1192-1 och – 4 och PAS1192-2 och -3. När det gäller den sistnämnda är följande med:

 • Instruktioner och vägledning för att det ska gå att möta kraven.
 • LOD (levels of model detail alltså – översatt till svenska - nivåer för detaljerna i modellen) och LOI (levels of model information alltså - översatt till svenska – vilken information som ska ingå). Det rör sig om hur varje mjukvara fungerar för den som gör modeller med det.
 • Att jobba stegvis och vad som krävs för den som vill jobba så. Det kan stå angivet hur det ska gå till direkt i mjukvaran och i IFC (industry foundation classes – alltså översatt till svenska – industriklasser enligt ett klassifieringssystem).

Målet är att uppfylla brittisk standard – som det heter – och integrera rätt. Läs mer på:  http://aecuk.wordpress.com/documents.

Ralph Grabowski

Enligt ett avtal sprider NetCommunity valda delar ur Ralphs nyhetsbrev på svenska.
Fritt översatt av CADtorget i enlighet med ett avtal mellan CADtorget och Mr Grabowski.

TwitterFacebookDigg