2019-Jul-19

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Sanningen om myterna kring 3D CAD

3DCAD
Att övergå från 2D-konstruktion till 3D CAD kan verka vara ett stort åtagande, i synnerhet för små och medelstora företag med begränsade IT-resurser, snäva budgetar och små designteam.

Det kan vara lika svårt för mindre organisationer att hantera produktionsstillestånd med ett mindre antal konstruktörer under kritiska designprojekt som att rättfärdigautgifter för användning av 3D.

Dock, när man ser bortom detta, kan 3D göra mindre företag snabbare och mer konkurrenskraftiga och till och med jämbördiga med sina större konkurrenter som utan tvivel redan använder 3D CAD. 3D CAD hjälper även att öppna dörren till en mängd designverktyg som kan vässa deras konkurrenskraft ytterligare och snabbare få ut deras produkter till marknaden.

Fortfarande tveksam? Vi gör ett försök att avslöja vissa myter kring 3D CAD (Tips: de sprids antagligen av dina konkurrenter).

Det är för svårt att lära sig. Att byta från 2D till 3D saknar inte utmaningar, dock, när detta är genomfört inser användarna snabbt att konstruktion av produkter i 3D är mer intuitivt. Trots allt lever vi i en 3D-värld, inte i en platt 2D-värld.

CAD-leverantörer inser detta och har skapat övningar och verktyg speciellt framtagna för att underlätta övergången för ingenjörer och designers som är vana att designa i 2D. Din leverantörs värdehöjande återförsäljare (VAR) är också en bra resurs för utbildning och support.

Se till att utvärdera alla dina möjligheter för utbildning: kurser (på-plats kontra på-annan-plats), verktyg för egeninlärning och webbinarium och sist men inte minst användarkonferenser och diskussionsforum där användare kan få hjälp med bransch- eller produktspecifika frågor. Att utse en intern teknisk ”guru” eller expert som folk kan vända sig till med frågor eller problem kan även det kraftigt minska användarnas frustration.

Det leder till betydande avbrottstid i arbetet. Detta är en vanlig farhåga, i synnerhet hos mindre företag med motsvarande små designteam. En strategi som ofta används för att mildra avbrottstiden är att flytta projekt till 3D CAD i faser, medan man fortsätter att använda 2D för att säkerställa att arbetsflödet inte plötsligt avbryts under övergången.

En annan metod är att använda 3D i ett pilotprojekt i vilket du kan testa dina 3D-processer och verktyg för att identifiera och få bort problem innan de sprids i företaget. Dessa pilotprojekt bör helst omfatta någon ny självständig produkt så att det inte inkräktar på övrigt pågående arbete.  
När implementeringen av 3D CAD väl har påbörjats – antingen genom infasning eller genom pilotprojekt – garanteras en smidig övergång till 3D bäst genom att ge bra utbildning för alla ingenjörer, identifiera och lansera bästa modelleringsrutiner och tillhandahålla nödvändiga supportresurser.

Våra produkter är enkla och kräver inte 3D CAD. Även de enklaste produkter kan dra fördelar av 3D eftersom dess fördelar kan uppnås genom alla faser i produktutvecklingen. Förbättrad design är bara toppen på isberget. Även simpla delar kan optimeras genom virtuell provning med hjälp av simuleringsprogramvara. Framtida kunders krav kan kräva modifiering eller specialanpassade versioner av din produkt vilket också snabbt kan genereras med användning av 3D CAD.

Dessutom är det lätt att utföra ändringar på enkla delar som ursprungligen skapades i 2D-ritningar. Alla 2D-ritningar kan skapas och återskapas på ett enkelt sätt när ändringar är utförda i 3D CAD-systemet, vilket också påskyndar designändringar.

Nedströms kan även fördelar i tillverkningen skördas genom att förse maskinskötare med mer användbar 3D-data om de kan använda för att mäta och göra genomskärningar på delar direkt med ett knapptryck, med bibehållen designintegritet och måttnoggrannhet.

Läs mer här >>

TwitterFacebookDigg