2019-Sep-16

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Roboten som ger dig fyra armar

Skriv ut
Robot 1
Roboten ger användaren två extra armar för att underlätta vid exempelvis installation av takpaneler i flygplan.

Det finns säkert många tillfällen då du sagt ”om jag haft en extra arm skulle det vara mycket enklare”. Tänk dig att ha ett par extra robotarmar kopplade till kroppen som kan vara behjälpliga i situationer där fler än två armar är att föredra. Denna vision håller ingenjörer vid MIT-universitetet (Massachusetts Institute of Technology) på att utveckla och idén börjar nu ta form.

Montering av takpaneler i flygplan

Konceptet har demonstrerats genom att visa hur man på ett smidigare sätt kan installera takpaneler i ett flygplan. Installation av takpaneler i ett flygplan är nämligen en uppgift där robotarmarna skulle kunna underlätta avsevärt. I nuläget måste personen som installerar panelen kämpa med att hålla panelen i taket, sätta in skruvar i hål och med hjälp av en skruvdragare fästa panelen. Detta kräver viss jonglering och just ett tillfälle där ett par extra armar skulle göra jobbet enklare.

robot 2

För att underlätta har man nu utformat två robotarmar och bärs upp av användaren med hjälp av en ryggsäck. Anordningen fästs längs ryggraden och på så vis är det lättare att bära den extra vikten som ligger på 11-12 kg. Att låta en joystick eller liknande styra robotarmarna skulle få hela konceptet att falla då det handlar om att få händerna fria. Innovationen med forskningen innebär att få robotarmarna att själva bestämma när och var de ska hjälpa till. Robotarmarna hjälper användaren genom att skjuta upp panelen mot taket vilket gör att den mänskliga operatören kan skruva i skruvarna för att fästa panelen.

Robotarmarnas programmering

Armarna är programmerade att fungera med metoden "lära genom demonstration”. En person visar först roboten genom att flytta robotarmarna manuellt, därefter kommer roboten ihåg manövern och kan sedan utföra rörelsen på egen hand.

robot 6

Var och en av robotens armar kan känna av det pålagda vridmomentet och därmed modifiera dess rörelser. Förutom att bara passivt hålla panelerna på plats kan robotarmarna också hjälpa till med fler precisionsuppgifter som att exempelvis styra en borr till en viss plats. Forskargruppen har lagt ner mycket tid på att utveckla särskilda metoder för beräkning på var robotarmarna bäst kan hjälpa och bestämma var robotarmarna bäst kan ge support.

robot 5 Stabilisatorer

En annan tillämpning för innovationen är att istället fästa armarna vid bärarens midja. En byggnadsarbetare som försöker borra ett hål i en balk under arbetet med en skyskrapa hundra meter upp i luften kan använda robotarmarna som stabilisatorer. Robotarmarna knutna till midjan fästs på två punkter, precis som att ha två extra armar att hålla sig med.

Planerad vidareutveckling

Projektet stöds delvis av Boeing, därav intresset för flygplansmontering. Forskarlaget ser även en rad andra potentiella tillämpningar för tekniken bland annat att bistå pensionärer, byggarbetare och andra aktörer inom installation och liknande.

robot 3 – Vi vill att vår design ska vara så lätt och ergonomiskt som möjligt utan att äventyra robotens prestanda och möjligheter, säger Baldin Llorens-Bonilla, en av forskarna.

Den nuvarande designen är den tredje generationen av robotarmar. Teamet planerar vidareutveckling av konceptet för att minska vikt, öka styrka och förbättra samordningen genom att utveckla bättre styralgoritmer och öka avkänningsförmågan hos roboten.

Projektet drivs på MIT: s d'Arbeloff laboratorium för informationssystem och teknik under ledning av Federico Parietti och Baldin Llorens-Bonilla.

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg