2019-Oct-19

Senast uppdaterad11:09:34 AM GMT

CAD-historia: Dassault Systèmes har gjort mjukvara sedan sent på 70-talet

DS long term plan
Francis Bernard berättar här historien om CAD-försäljning på Dassault Systèmes. Han var en av grundarna och den förste VDn på det bolaget.

Förr när designers jobbade med 2D eller över huvud taget ritade för hand kunde de samarbeta genom att använda en standard (egentligen samma språk) men det var svårt att definiera ytor och omfång och det gick inte att få till en helt verklig bild av produkten. Begränsningen gjorde att det behövdes fullskalig så kallad digital mock up där hela produkten fanns med. Det kunde röra sig exempelvis om ett flygplan, en bil eller om naturliga modeller av byggnader.

Redan för femtio år – med den första generationen datorer, garfikterminaler och numeriska maskiner (båda dessa användes till ”output”) - gick det att använda 3D. Användaren kunde få exakta former, realism och kunde enkelt föra över kunskap till verkstaden.

Francis Bernard berättar här historien om CAD-försäljning på Dassault Systèmes. Han var en av grundarna och den förste VDn på det bolaget. Han satt i styrelsen till år 2006. Idag är han verksam i andra bolagsstyrelser och som expert. Han jobbar med bolag som DAESIGN, CapHorn Invest och ESI Group. Det gick att nå Bernard tack vare att David Levin hjälpte till med kontakt.  

Så här berättar Bernard: Det var flygindustrin som ledde förändringen i CAD från 2D till 3D. I deras fall handlade det om att den franske tillverkaren Dassault Aviation ville satsa på att jobba fram definitioner för rundlar och ytor i 3D – exempelvis till vingar. Företaget jobbade också med teoretisk aerodynamik så att kroppen kunde optimeras och de jobbade med simuleringar av material av samma anledning. Målet var att göra ganska lätta farkoster. De ville dessutom använda datorn till att styra tillverkning.

Dassault Aviation var först

Under tidiga 70-talet producerade Dassault Aviation det första flygplan som ritats med CAD – det yttre på flygplanet. Det var smalt och hette Mercure. Det blev ett till också som hette Alphajet och som var till flygvapnet i Frankrike. Användaren hade hålkort och den första generationen grafikterminal för input och med ”mainframe” för beräkningar.

1977 kom programmet CATIA. Det var det första med interaktiv 3D - det körde just ”mainframe”. Det innebar att det gick snabbare både att rita och dessutom att tillverka. Allt detta gick minst fyra gånger snabbare. 1981 startades Dassault Systèmes – en spinnoff från Dassault Aviation - med syftet att utveckla teknik. Det nya företaget började samarbeta med IBM som tog hand om försäljningen. Under 80-talet ökade antalet produkter så att det fanns teknik också till annat arbete på datorn - som att göra prototyp, tillverka, underhåll, teknik, samarbeten och mycket annat.

Dassualt Systèmes har vuxit sedan dess. Det har 10 000 anställda och flera olika varumärken som Enovia, Solidworks och Delmia.

Dassualt Systèmes har en egen säljteknik

I början av 80-talet blev CAD vanligt; storsäljaren AutoCAD kom 1983 - och en annan tidig konkurrent på hette Computervision.  Dassault Systèmes menade att de behövde något nytt. Det räckte inte med CATIA. Samtidigt la personal på Dassault märke till att andra CAD-tillverkare marknadsförde produkten som en utveckling jämfört med handritade modeller.

Dassault Systèmes har en egen inställning i frågan: till att börja med så menar de att 3D förändrar tillverkningen. Det går fortare och det går bättre att rita. Mer om det strax.

När Dassault Systèmes talade med kunden om förändring av tog de frågan till en ny nivå som handlade om system. Dessutom kunde Dassault Systèmes gå med på att vara en partner åt en kund – och inte en försäljare.

Det verkade redan från början viktigt för Dassault Systèmes att få med dramatiska nyheter och de brukade understryka kortsiktighet som att minska ledtiden och förbättra kvalitet. Att använda färre resurser var en annan positiv konsekvens. Men för att sälja CAD behövde Dassault Systèmes kommunicera med folk i olika branscher. Det var nödvändigt eftersom kunden skulle använda ny process på jobbet. Det handlade om mer än bara mjukvara. De måste bygga ett förtroende och visa att de är bra också på lite längre sikt. Nya kunder skulle bli trygga.

En god approach

Företaget lärde sig mycket under de första åren och det är kunskaper som de fortfarande använder. (Det kan vara därför som CAD-pressen är förvånad över marknadsföringen.) En produkt ska inte bara definieras för de funktioner som kunden finner eller genom att jämföra med andra. I så fall får man produkter som försöker tränga ut andra på marknaden eller produkter som passar en viss kund – inte marknaden i stort – och det kan hända att kunden inte får veta allt om vad tekniken tillåter och kunde tillföra.

Därför beslöt Dassault Systèmes att öka innovationen med hjälp av forskning och genom att försöka förstå varje bransch särskilda behov. De ville att produkten skulle hålla i längden.

Den första stora ordern gick till Boeing; så här gick det till: De första åren gick mycket tid till att marknadsföra CATIA och programmets egenskap. Det gick inte alltid vägen. Kunder fick se demonstrationer och kolla så kallade benchmarks.

1984 började Dassault Systèmes tala med andra tillverkare inom flygindustrin – dem som tillverkar passagerarflygplan. De fick kontrakt med Boeing 1986. 1990-92 designades det första flygplanet digitalt – en Boeing 777. Nästa stora set togs på 2000-talet – digitala simuleringar. Boeings 150 underleverantörer är med i processen (för Boeing 787). (Skribenten har länge undrat hur Boeing ska bygga ut sitt produktnumreringssystem.)

Som alla vet använder även biltillverkare CAD och 3D. Det har skett baserat på en dialog med tillverkare. Automation är en viktig del.

Översättning: Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg