2019-Jul-19

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

ABB är också med i Almedalen

ABB robotar
ABB deltar under Almedalsveckan för sjätte gången i år. De skickar folk som är med på flera seminarier och diskussioner.

De deltar tillsammans med föreningen Teknikföretagen, Chalmers, EO.N, Mälarengergi, Mattecentrum, Swedbank och Power Circle. Det övergripande temat för ABBs deltagande är att ”teknik och kompetens tillsammans med högt säkerhetstänkande är viktiga delar för att långsiktigt skapa ett hållbart samhälle".

Enligt företrädare för ABB går det att dra ner energianvändningen med 50 procent. En förutsättning är nytt tänkande och nya affärsmodeller. ABB använder begrepp som energieffektivisering. För att det ska fungera ska det vara en prioriterad fråga på bolaget där man energieffektiviserar. Det är exempelvis viktigt att kunna mäta hur det går. Visualiseringar kan behövas för att det ska kännas kul att energieffektivisera.

Det kan också röra sig om nya affärskonstellationer mellan olika aktörer. Traditionellt finns en samverkan mellan industrier med överskottsvärme och de som levererar fjärrvärme. Det kanske finns andra nya liknande samarbeten som kan starta. Det har redan börjat: fastighetsägare kan också leverera överskottsvärme. Fler och fler producerar också egen el som de kan sälja till andra med hjälp av energinätet.

Det ska ABB tala om vid ett event som hålls av Samordningsrådet för smarta elnät. Ett annat event som VINNOVA står värd för och där ABB kommer att närvara är ett om innovation och hur väl svensk industri fungerar i ett globalt sammanhang. Det hålls på hotell Wisby Strand på Donnersgatan. Det finns de som mätt och menar att Sverige står sig väl i internationella sammanhang. Vi kan inte fortsätta leva på gamla meriter bara. Det kan finnas mycket att förbättra. Hur ska man attrahera talanger som gör jobbet? Från ABB deltar deras VD Johan Söderström.

Flera arrangörer (Svensk Energi, Swedbank, Teknikföretagen och Världsnaturfonden WWF) håller i ett event om framtiden. Arrangören vänder sig särskilt till unga som håller på att starta företag. De kanske har svaren. De som skrivit programmet tror att det är viktigt att välutbildade har framgångar.

Ett lika spännande event handlar om det ganska nya supermaterialet grafen. Arrangören undrar om användning av det kan leda till tillväxt. Det är Chalmers som står som huvudarrangör. Chalmers och Sverige leder en forskningssatsning för EU:s räkning. De vill bli ett flaggskepp för utveckling av produkter som är gjorda av grafen. Deltagarna hoppas på vinst exempelvis nya arbeten åt folket. Svensk industri har en möjlighet att utvecklas. Ett annat relativt nytt material som också är intressant är komposit. Det ska man också tala om.

Ytterligare ett event arrangeras av Svensk Vindenergi. Det behövs ett hållbart elsystem, menar de. Ytterligare ett event arrangeras av Teknikföretagen och IKEM – Innovations- och kemiindustrierna. 10 000 svårt förorenade platser behöver saneras. Det handlar om föroreningar av gammal industrimark, menar arrangörerna. Seminariet är en del av Industrin tar matchen. Läs mer på http://www.industrintarmatchen.se.

En annan nyhet som gäller ABB är att de ska ansvara för support av drygt 300 robotar vid produktionen av lastbilshytter hos Volvo Lastvagnar i Umeå.

TwitterFacebookDigg