2019-Jul-19

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Två mässor fokuserar på miljölösningar från Tyskland

mässa.bim
Tyskarna, och alla andra, verkar väldigt intresserade av miljön och den teknologi som kan hjälpa samhället med miljöfrågan.

Jag läste idag att den stora IFAT-mässan i Tyskland i Bayern för byggindustri som hölls nu för några veckor sedan har en tydlig miljöinriktning. Och det påminner mig om Byggmässan här i Stockholm, också tidigare i år, där jag såg en särskild paviljong där tyska och svenska företag ställde ut resultat av miljöarbete i byggbranschen. Jag kan alltså dra slutsatsen att tyskarna är på gång inom miljön och att svenskar är intresserade.

Båda mässorna, även IFAT i Tyskland hade över 100 000 besökare från olika myndigheter och företag. Mässan i Tyskland pågick i fem dagar och den i Älvsjö utanför Stockholm i fyra dagar. Eugen Egetenmeir som är chef över Messe München tyckte mässan var överväldigande med 3 081 utställare från många länder. Johannes F. Kirchhoff, som är direktör för the Advisory Board på IFAT håller med honom: mässan blev den här gången en av de bästa hittills, säger han. Man är på rätt spår. Mässan hålls årligen och han menar att den kan bli bättre med tiden.

Man menar att IFAT har världens mest unika utställning där besökaren kan se nya produkter och lösningar inom hållbarhet (red. anm. hållbarhet syftar på god miljövård för att bevara alla resurser alltid). Klimatfrågan, höjda priser på råvaror och ett ökat antal jättestäder, utvecklad industriproduktion även i exempelvis Afrika. Allt detta leda till ökad efterfrågan på produkter och tjänster som tillgodoser miljöbehoven.

På mässan kunde man se lösningar för att få bra vatten, hur avlopp kan fungera bättre, hur man hanterar sopor och råvaror. Det handlar om långsiktigt tänkande, menar man allmänt i industrin idag.

Rainer Köhler från styrelsen på Huber SE tycker showen i år var bra för hans företag. Både tyska besökare och utländska var viktiga för dem. Han träffade många och kunde sälja bra till dem. En annan utställare; Peter Funke som är VD på Werner Doppstadt underströk att det var utmärkt att det kom så många besökare från så många andra länder. Han hade folk från mer än 60 länder i sin monter. Det var folk som redan har kontakt med återförsäljare i de länderna.

En tredje utställare från Ekoton Industrial Group, Sergej Pesin som är VD där tilla; IFAT 2014 blev största scen för att implementera vårt företags internationella strategi. Vi talade med kunderna.

En svenska på plats var Ulla Billing från företaget Presona. Hon tycker utställningen var givande hon med. Det är just på IFAT som hon säkert kan nå sina kunder som finns över hela världen.

TwitterFacebookDigg