2020-Dec-01

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

PLM-metoder för servicehantering säljer allt bättre

Skriv ut
service
När vinsten i ett bolag ökar föreslår företrädare för PTC att det är viktigt att försäkra sig om att kunden verkligen fullt ut använder produkterna.

Man behöver förstå helheten när det gäller service. För att knyta samman planeringsarbete, leverans och analys menar PTC att de har en lösning; den heter Service Lifecycle Management (SLM). Där kan göra i ordning så att företaget på bästa sätt använder personal, arbetsprocesser och teknik för att göra det möjligt att ge ännu bättre och uppskattad service. De företag som fokuserar på service av produkter efter att de levererats till kund får ett mer strategiskt tänkande och kan fokusera bättre på vinsten.

Service-teamen jobbar ofta utan att ha tillgång till allt de behöver (vilket ofta kallas silos). Inget annat betyder något utom att förbättra individuella resultat i servicearbetet som t ex hur man ger kundsupport, planerar för reservdelar och hur man utfärdar garantier. Särskilt när det handlar om kundens förväntningar från produkten under hela produktens livscykel. PTCs SLM-system innebär att kunden världens bästa lösningar och möjliggör att man kan finna rätt serviceåtgärd och få kraft att förvandla dem själva till strategiska service-organisationer som ökar vinsten ytterligare, kunskaperna och hur kunden upplever produkten - kundnyttan.

Service Lifecycle Management

PTC Service Lifecycle Management möjliggör för ledande industrier att använda hela lifecycle-approachen för att förbättra kundnyttan och produktens egenskaper som optimerar det totala värdet på kundens erfarenheter av produkten. PTCs unika approach när det gäller "service lifecycle management" gör att de som levererar delar till andra industrier får en strategisk blick för hur de ska fortsätta att leverera underverk med unika egenskaper:

 • Att använda endast en källa till kunskap
 • Att sätta samman processer i hela utvecklingskedjan
 • Att få feedback i affärssystemen, alltså att använda också ERP:er på firman.
Saab auto repair shop Den här bilen, en Saab, i Kalifornien behöver skifta däck på en verkstad. Enligt PTC måste företagen rätt hantera personal, arbetsprocesser och teknik för att deras service ska fungera. Foto: Ildar Sagdejev.

Hur man samlar in information

När det gäller teknisk information så går det ofta att jobba fortare. Idag är de flesta processer unika och skilda åt och därför ålderstigna, men man kan producera traditionella utskrifter med information om produkten. Det här innebär att produktinformationen som är gammal, svår att hitta och att förstå i servicesammanhang. PTCs approach till teknisk information innebär att det går att känna till mycket mer om kapacitet med utförligare vetande om produkten och under hela den tid som produkten används av kunden. PTCs approach till teknisk information ger möjligheter till att leverera all kunskap man kan få om produkten under hela dess "livstid" och få ut hela dess prestanda.

Hur man ser till att ha rätt information

Det går att komma åt mer och förbättrad information om reservdelar och dess processer och vinster. Det resulterar i att det går att forma om delen så att den passar vilket leder till förbättrade produkter och en vinst. Det kan också leda till att försäljningen går avsevärt bättre. Man använder informationen till att förbättra prestandan hos produkten och till att jobba snabbare överallt på hela bolaget i anslutning till just servicen. Det går att vara effektiv och hitta allt om vilken arbetsinsats som är bäst när man kollar konfigurationer och vad som hänt.

Tänk på designen

PTCs Service Parts Information solution gör det möjligt att förbättra hur väl det går att jobba.

 • Det går att öka värdet på det jobb som redan gjorts med designen och alla idéer. Det går att utveckla materiallistorna och det går att göra fler och mindre delar än tidigare - alltså utveckla designen åt ett visst håll. Man kan hantera reservdelar och skapa listor med illustrativa bilder som servicearbetaren kan använda.
 • Man kan styra över innehållet på listan och byta ut hur man använder delarna.
 • Det går att erbjuda dynamiska reservdelskataloger och interaktiva delar i 3D där man utför servicen.

Serviceavtal

Om du har svårt, skriver PTC, att förstå din marknad när det gäller reservdelar och att bestämma hur mycket att lagerhålla på olika ställen och eventuellt i olika länder? Det går att försäkra sig om att leverantörer och kunder får exakt så mycket som de behöver för att kunna följa uppgjorda rutiner och lägga till nya kunder. Det finns ett verktyg som heter Service Level Agreements (SLAs) och som är viktiga för att kunna erbjuda god service.

Om man inte har en bra överblick över reservdelarna så är det risk att man inte levererar så bra service som man kunde och det kan leda till större kostnader för service och garantiåtaganden. Det kan bli så att man inte använder alla sina möjligheter till tekniska förbättringar och produktivitet och till att kunden inte blir nöjd, vilket förstås är dåligt.

Vilka är då svårigheterna?

 • Att vara beroende av dåliga förmågor eller traditionella leveranser som ordnats så att de ska passa med tillverkningen.
 • Att få en god värdering av läget när man är beroende av att kunna blanda snabba och långsamma leveranser av reservdelar och om efterfrågan är oregelbunden.
 • Att skaffa rätt reservdelar till servicen.
 • Att skaffa nya reservdelar i sista stund.
 • Att riskera att lagret är dåligt kan leda till stora arbetsinsatser helt i onödan.
 • Det går att tappa inkomster om lagret inte är bra - man behöver optimera arbetet och inköpen, så klart, menar PTC.
Volvo använder lösningar för service från PTC. På bilden syns en närbild på en Volvo XC90. Enligt PTC är det viktigt att ha en bra överblick över reservdelar för att kunna leverera bra service. Källa: Volvo Cars.  Volvo XC90

Hantering av reservdelar lönar sig

PTCs lösning för reservdelar hjälper företag att möta kundens behov av service. PTC säger att det går att balansera de unika behoven av global service i leveranserna. Man kan möta kundens behov utan att konkurrenterna lyckas lika bra genom att förutse och "ha hemma" rätt produkter. Man kan låta flödet av produkter som ska användas som reservdelar vara lite långsamt ibland. PTCs lösning för hantering av reservdelar gör att det går att optimera allt på det området. PTC kan förbättra nivån på lagret och det går att leverera något bra till kunden genom att förbättra tillgången och tillgängligheten, anser PTC. Man talar om så kallad uptime. Läs mer på  http://www.ptc.com/solutions/service-parts-management-solution.

Det finns flera filmer på PTCs hemsida som handlar om service. Gå till PTC Service Lifecycle Management och välj Perspectives en bit ner på sidan. Samma filmer finns inte på YouTube. En film handlar om den roll som service har i företaget. Andra handlar om olika metoder. 

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

TwitterFacebookDigg