2020-Sep-19

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Ny mjukvara för tillverkningsindustrin

Skriv ut

Proficy PTC Windchill 1

PTC och GE Intelligent Platforms har gemensamt utformat en lösning som heter Proficy PTC Windchill som är en programvara för tillverkning.

Att det är två så pass erfarna och rutinerade bolag som samarbetat ger oerhörd kraft åt produkten, menar en företrädare för PTC.

Användningen av lösningen kan hjälpa tillverkare att sluta kedjan mellan produktdesign och produktion på verkstadsgolvet. Processen innebär att man i realtid kan se hur det fungerar i viktiga affärssystem som ger stöd åt teknikavdelningen och tillverkningsavdelningen. Det innebär att tillverkande företag kan förbättra både fabriksproduktionen och kvaliteten. Det går att minska produktionstiden och reducera - och optimera - framstegen i arbetet för produkter som är halvfärdiga.

Bakgrunden är att tillverkare just nu går igenom en förändringsprocess som påverkas av digitaliseringen av tillverkningsprocessen, "lean" strömlinjeformning av arbetet och ökade regulatoriska påtryckningar när det gäller produktkvalitet. Dessutom så tillkänner tillverkare styrningen av viktiga data stort värde för att skydda noggranheten i den data man producerat och bytt ut mellan de huvudsakliga systemen för att lagra data - d v s enterprise resource planning (ERP), product lifecycle management (PLM) och manufacturing execution system (MES). Lösningen Proficy PTC Windchill kopplar samman PLM med MES så att det går att styra över ett slutet kretslopp mellan produktinformation som innefattar teknik, tillverkning och produktion.

Proficy PTC Windchill 2
PTC och GE Intelligent Platforms har gemensamt utarbetat en lösning för tillverkningsindustrin som heter Proficy PTC Windchill. Källa: GE Intelligent Platforms. 

En annan viktig sak är att information från verkstadsgolvet, exempelvis vilka material som använts, automatiskt kan sparas i PLM-systemet. På det viset får man en sluten kedja för insamling av information.

Enligt företrädare för PTC går det att korta ledtiden och bygga bättre produkter med större kostnadseffektivitet.

PTC menar att de som ett av världens största och snabbast växande teknikföretag hjälper ledande industrier att sköta de största utmaningarna i industrin idag. De tillhandahåller lösningar inom Poduct Lifecycle Management (PLM), Computer Aided Design (CAD), Application Lifecycle Management (ALM), Supply Chain Management (SCM) och Service Lifecycle Management (SLM). Det är möjligt att samla, analysera och använda produktinformation för att driva strategi och skapa en process för dynamiskt beslutsfattande. Det leder till succé. PTCs lösningar innebär en möjlighet att optimera arbetet på varje avdelning och hämta och spara data som från hela bolaget. Du kan samla allt från data om teknik, försörjningskedjan, tillverkning, försäljning och service.

Med Windchill från PTC kan man ta det lugnt på jobbet. Även något sådant som kvalitet blir lättare att uppnå och på mindre tid. Det finns olika verktyg att använda för att göra kvalitetsanalyser. Det kan leda till bättre produktivitet.

En annan anledning för tillverkningsföretag att välja Windchill från PTC, är enligt VDn Jim Heppelmann, att PTC har så många bra anställda och en bra företagskultur. PTC är ett företag som både värdesätter höga ideal och vill vinna på marknaden.

Proficy PTC Windchill 3
Lösningen kan hjälpa tillverkare att sluta kedjan mellan produktdesign och produktion på verkstadsgolvet. Processen innebär att man i realtid kan se hur det fungerar i viktiga affärssystem som ger stöd åt teknikavdelningen och tillverkningsavdelningen. Källa: GE Intelligent Platforms. 

Produkter som vi känner dem kommer inte längre att vara likadana i morgon. Det betyder att marknaden för tillverkningsföretag blir en annan.

PTC och GE har ett gemensamt synsätt och vill skapa ett Internet för industrin (an "Industrial Internet") där framtida tillverkning utvecklas för att möta en kraftfull ökning på marknaden av smarta uppkopplade produkter. De båda företagen har deltagit i flera gemensamma aktiviteter; som försäljning, marknadsföring, service, support och produktutveckling. Tanken är att gemensamt möta marknadens krav. 

GE Intelligent Platforms tillverkar mjukvara till industrin. Det ingår kontrollsystem och inbäddade beräkningsplattformar som kan optimera kundernas tillgångar och utrustning. Målsättningen är att hjälpa kunderna öka vinsten och använda högpresterande lösningar via Internet. GE Intelligent Platforms är en avdelning inom General Electric som har högkvarter i USA.

PTC kommer att hålla två stora konferenser för kunder, analytiker och journalister i Boston i USA den 16-17 juni. Konferenserna pågår samtidigt och den ena fokuserar på service medan den andra är mer allmän. Förutom PTCs VD Jim Heppelmann kommer Michael E. Porter från Harvard Business School, Ray Kurzweil från Kurzweil Technologies och Google, Alex ”Sandy” Pentland från MIT och många andra.

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

TwitterFacebookDigg