2019-Oct-19

Senast uppdaterad11:09:34 AM GMT

Svensk tillverkningsindustri utnyttjar inte produktionskunnandet

produktionen1

– 43 procent av produktionscheferna menar att kunskap om produktionen finns helt eller delvis hos enskilda medarbetare enligt ny undersökning från Siemens PLM Software.

Effektiviseringen inom svensk tillverkningsindustri pågår kontinuerligt och produktutvecklingstakten ökar. Det är en majoritet av de 100 intervjuade produktionscheferna överens om. Samtidigt pekar man på kompetensöverföringen kring produktionsprocesserna som ett potentiellt problem. Nästan hälften, 43 procent, menar att kompetensen sitter helt eller delvis i de enskilda medarbetarnas huvuden.

-  Att kunskap inte dokumenteras bättre är riskabelt, särskilt idag då det pågår ett generationsskifte på arbetsmarknaden, säger Mats Friberg, Nordisk chef på Siemens PLM Software. Här ligger svensk industri efter vilket innebär att vi riskerar att tappa i konkurrenskraft som land, men också bland de enskilda företagen.

I undersökningen utpekas också ett antal vanliga flaskhalsar, som påverkar produktionsprocesserna och konkurrenskraften. De vanligaste flaskhalsarna handlar om sena konstruktionsändringar och att man har många varianter att hantera. Var tredje produktionschef pekar på var och en av dessa som stora flaskhalsar. Revisioner i konstruktioner leder till behov av ny eller reviderad konstruktionsutrustning, något som i sin tur försenar flödet i tillverkningen.

– En komplicerande faktor som tas upp är att 71 procent uppger att det mesta av kalkylerna bakom den typen av investeringar sker manuellt, fortsätter Mats Friberg. Kravet på att korta beredningstider från ledningen är också tydligt, men trots det jobbar många tillverkande företag ännu sekventiellt snarare än parallellt, vilket innebär förseningar i att få fram produkterna i tid.

82 procent av de svenska produktionscheferna menar att det finns en stor öppenhet mot ledningen kring produktionsproblem.
 
Undersökningen har utförts av PFM Research i januari 2014 och bygger på intervjuer med 100 produktionschefer inom större tillverkande företag i Sverige.
 
Rapportunderlaget skickas på begäran.
 
 Om Siemens PLM Software

TwitterFacebookDigg