2020-Oct-25

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Egen fiber är guld värd

Hans Englesson
Den bostadsrättsförening som vill vara med sin tid, gör moderna saker för de boende. Ett snabbt Internet ökar lägenheternas värde.

Strömmande video och digitaltelefoni visar också att föreningen är med sin tid. Men det finns fällor som kan stå föreningen dyrt om man inte känner till dem. I värsta fall kan man bli stående med ett dyrt kontrakt på gammaldags teknik.

Det första en framåtsträvande BRF-styrelse tänker på är förmodligen att låta en av de stora operatörerna som Bredbandsbolaget eller Tele2 installera ett nätverk i området och sedan mata på sina triple-playtjänster: TV, Internet och digital telefoni.

Men den som inte gjort hemläxan och tänkt över gör-det-själv-alternativet riskerar att begå ett allvarligt misstag. Operatören installerar inte nätet utan att kräva en motprestation: rätten till förvaltning och rätten att leverera tjänster. Operatören vill ha tillbaka sina pengar och ibland kan bindningstiden bli väl tilltagen. Kan det vara riktigt att binda sig vid ett kontrakt på tio eller i vissa fall 20 år, när vi vet hur snabbt tekniken utvecklas? De parametrar som gällde 1994 är i stort sett stenålder idag, år 2014. Nya tjänster som Youtube, digitala Play-tjänster, HD-TV, Ultra-HD och videokonferens fanns inte då. Då var 8-10 Mbps toppen, idag är det 1000 Mbps som gäller. Tjänsterna på Internet blir allt mer avancerade och ”rikare” och det är inte för inte som Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder. Då känns det surt att fortsätta betala på en 10-15 år gammal lösning. Och när kontraktstiden löpt ut brukar operatören kräva att få fortsätta avtalet.

Alla andra tjänster är dessutom uteslutna. Skulle föreningen vilja börja använda nätet till SCADA-tjänster, som fastighetsstyrning, lås- och passersystem, tidsbokning i tvättstugan, eller varför inte övervakningskameror på parkeringsplatserna och intrångsdetektering, måste man ha sitt eget nät, eller åtminstone be nätägaren om lov och eventuellt få betala mer. Skulle kontraktet innebära ett förbud mot servrar, blir många tjänster ogörliga.

Det finns en kostnadseffektiv lösning, menar Allied Telesis nordiske försäljningschef Hans Englesson:

– Vi har sett en trend i nätverksbranschen där bostadsrättsföreningar med uppåt 900 lägenheter gått samman och byggt en egen infrastruktur, för att slippa vara beroende av någon av de stora operatörerna. Många föreningar har idag nätverk av något slag. Det är för det mesta koaxialkabel och de flesta har varit uppkopplade till Stjärn-TV eller gamla ComHem och har fått teckna långa avtal med dessa. De får alltså betala för en infrastruktur som inte kan användas till annat än TV och mycket långsamt Internet.

Numera ser man en möjlighet att använda nätet även till övervakningskameror för parkeringar, trappuppgångar och tvättstugor och sköta boknig av tvättider, porttelefoner och så vidare.

Trenden började i Danmark och flyttade över bron till Skåne och nu sprider den sig över hela Sverige. Hittills har vi levererat utrustning till ett tiotal svenska föreningar som byggt egna nät. Men vi är inte ensamma på marknaden, Konkurrenterna upplever samma trend. Bostadsrättsföreningar är priskänsliga, men man bör betänka de vinster som kan göras genom att inte fortsätta betala för gammal utrustning, och möjligheten att kunna sänka sina löpande månadskostnader för informationsleveranser och fundera på om de pengarna inte kan användas till något bättre, som exempelvis fasadreparationer. I dagens informationssamhälle betyder dessutom en snabb internetförbindelse att lägenheten stiger i värde och att en uppkopplad förening betraktas som framåtsträvande. Detta bör räknas som en vinst i sammanhanget, särskilt om man vill ha in nya barnfamiljer i föreningen.

Arbetsmomenten som krävs för att bygga ett eget fibernät brukar innefatta att gräva gravar för fiber mellan bostadshusen, såvida man inte redan har färdiga kulvertar. Därefter inrättar man 3-4 kopplingsställen där man monterar Allied Telesis fiberswitchar (sammankopplingsenheter) och därifrån drar man kablage upp i lägenheterna. Vissa har valt att använda kopparledning, medan andra har valt att använda optisk fiber hela vägen upp.

Sedan återstår problemet att få en fiber framdragen från omvärlden till bostadsrättsföreningen. Vem ska stå för den kostnaden? Ute på landet kan det bli den tunga delen, men inom stadsområdena där Stokab (i Stockholm) eller den lokale elleverantören har dragit ett stadsnät, är detta sällan särskilt besvärligt. Ett alternativ är att se sig omkring i grannskapet om någon annan förening eller företag håller på att gräva ned egen fiber, som kan tänka sig att dela med sig av sin kapacitet.

För att bli sant leverantörsoberoende måste man få tag i TV-program och Internet på ett oberoende sätt. Det kan till exempel vara Telia, Tele2 eller Telenor som tillhandahåller programmen, men med en egen infrastruktur har man större möjligheter att påverka leverantörerna än om man bara tvingas ta det som nätägaren erbjuder. De flesta stadsnät är stolta över att vara fullständigt leverantörsoberoende och har alltid ett flertal program- och internetleverantörer anslutna. Det ger fördelen att om man inte är nöjd med en leverantör av exempelvis telefoni, kan man lätt byta till en annan.

Allied Telesis erbjuder switchar, både för fiber och kopparledningar och vi levererar dessa i samverkan med installatörer, som exempelvis Atea. Vi erbjuder också abonnentenheter, för att omvandla fiberledningen till kopparledning i lägenheten. Allied Telesis samverkar dessutom med svenska Axis när det gäller webbkameror för övervakningsändamål samt danska Milestone Systems A/S som marknadsför övervakningsprogram som bland annat klarar ansiktsigenkänning etc. Systemet kan konfigureras för olika begränsningar. Storkonsumenter som riskerar att tynga nätet med ”stortankningar” dygnet runt kan få ett månadstak, och cyberattacker med stora datamängder kan begränsas automatiskt.

Nätet måste övervakas mot fel, virus och intrång och även här kan Allied Telesis hjälpa till med en lösnig. Alternativet är att utkontraktera detta till tredje part. Allied Telesis övervakningssystem finns inbyggt i switcharna. Skulle systemet upptäcka en trasig switch, larmar det och man kan byta mot en ny enhet. Switchar måste dock konfigureras efter montage och det sköter Allied Telesis enheter genom att själva hämta konfigurationsdata från en central enhet. Den centrala enheten måste ändå finnas i nätet, som koncentrator och anslutning till omvärlden.

Men felet ska avhjälpas handgripligen också, och här brukar medlemmarna få hjälpa till, särskilt om det finns utbildade tekniker bland de boende. Annars finns åter möjligheten till utkontraktering till en tredje part. Återigen har föreningen chansen att byta leverantör om man inte är nöjd. De stora operatörerna brukar inte vara kända för sitt fantastiska kundstöd.

Vi ser att detta kommer att utvecklas och växa. Föreningarna inser att de inte behöver begränsa sig till Triple Play utan kan få med andra tjänster inom området. Utöver övervaknings- och passersystem kan man exempelvis tänka sig ett trådlöst nät för hela bostadsområdet, för boende och entreprenörer. Det viktiga för våra kunder har hittills varit den totala friheten, att vara oberoende, att inte behöva låsa upp sig i ett abonnemang. Vår utrustning kan byggas ut efter behov. Det är inte nödvändigt att köpa en stor, stark switch på en gång, men allt eftersom de boende begär förändringar, högre hastigheter, flera tjänster eller bättre redundans, kan Allied Telsys utrustning växa och möta kraven.

Skriven av Hans Englesson, Nordenchef för Allied Telesis

TwitterFacebookDigg