2020-Oct-25

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

Stadsplanering i Stockholm med dataspel

Blockholm
Den som är intresserad av form, design och arkitektur kan hitta en hel del intressant på Arkdes - Arkitektur- och desingcentrum - på Skeppsholmen i Stockholm (med samma entré som Moderna Museet).

Just nu pågår utställningen Blockholm, den fantastiska staden. Det är ett projekt där alla bjuds in att tillsammans bygga om Stockholm med hjälp av datorspelet Minecraft. Besökaren får se en rad miljöer som spelare redan jobbat fram. Det rör sig om 10 prototyper i skala 1:5.

Jonas Olsson är producent på Arkdes. Han säger att Blockholm-utställningen lockar många barnfamiljer och att de hade ett par tusen besökare under den senaste helgen. Utställningen har blivit väl mottagen, säger han. Man kan gå omkring i en Blockholm-värld som innan prototyperna byggdes bara fanns i datorvärlden. Det är en jury som har valt ut just de här exemplen. Utställningen pågår till den 1 juni.

Den som besöker utställningen kan veta att det började med att Stockholms officiella landdata lagts in i Minecraft-spelet, ett dataspel med 50 miljoner användare över hela världen. Genom att jobba med Stockholms infrastruktur i Minecraft hjälper deltagaren till med den framtida stadsplaneringen. Man ställer en viktig fråga - en av de viktigaste - hur ska vi leva och bo i framtiden? Det är arkitektbyrån Sweco som haft uppdraget att lägga in ritningar och stadsplan från Stockholm i spelet Minecraft.

-Det rör exempelvis förtätning av staden och om det ska vara höga eller låga hus, säger Olsson.

Utställningen är ett utvecklingsverktyg och estetiken som finns i spelet finns med. Man har jobbat med stora pixlar, som i sammanhanget ser ut som fyrkantiga block. Miljön i den stora utställningslokalen kan beskrivas som postmodern.

Minecraft har spelare även nattetid, berättar Olsson. Stadsarkitekter från Stockholms kommuner har i många fall suttit nattetid och lekt och byggt med spelet. Det är överhuvudtaget väldigt populärt.

Olsson berättar också att Arkdes är det gamla Arkitekturmuseet som bytte namn förra året. I samband med namnbytet förändrades också uppdraget: Arkdes är idag mer än ett museum. Arbetet går ut på att låta arkitekter och andra yrkesgrupper inom design mötas och samverka. En viktig fråga är rummets plats i staden och att höja statusen för arkitektur och design. Till samlingarna hör många ritningar som arkitektkontoren i Sverige lämnat in så att de bevaras för framtiden.

Ytterligare en utställning pågår just nu på Arkdes. Det är en minnesutställning över Lina Bo Bardis livsverk och filosofi. Bo Bardi var en arkitekt från Italien som var verksam i Brasilien i Latinamerika. Hon ville att folket i Brasilien skulle känna sig stolta över sin egen kultur. Hennes kanske mest kända byggnad är ett konstmuseum i Sao Paulo. Hon designade även möbler och just nu finns dessa i nyproduktion i begränsad utgåva.

Minnesutställningen visar arkitektur och designade föremål. Med i utställningslokalen finns även de nyproducerade möblerna som har gjorts av företaget Arper i Italien. Utställningen om Bo Bardi pågår till den 23 mars.

TwitterFacebookDigg