2020-Dec-06

Senast uppdaterad10:17:26 AM GMT

FTTH Council Europe driver på fibernätutvecklingen

Skriv ut
FTTH-konferensen
Som bekant behöver vi tillräckligt med bredband för att alla ska kunna vara uppkopplade mot Internet.

Det kan kännas som om det problemet är bortsopat nu när alla verkar ha varsin smart mobiltelefon och många människor kommunicerar dagligen med hjälp av Internet – men så är det förstås inte.

Det finns människor och företag som håller reda på hur det egentligen ligger till med täckningsgraden, bredbandskapaciteten och vilka som idag inte kommer åt att använda Internet. Det är många som vill gå vidare med bredbandsutbyggnad och vet att det skulle öka hastigheten och leda till bättre säkerhet online.

Många av de kunniga jobbar på bolag som vill tjäna pengar på ökad uppkoppling. Men det visar sig att också EU tänker på de här frågorna. Mera bredband skulle vara ett sätt att lägga grunden för företagande, alltså fler jobb, och Internetanvändande främjar demokratin.

En fjärdedel av svenska hushållen har fiber

Den 18 till 20 februari hölls en konferens om fiberutbyggnad till hemmen på Stockholmsmässan i Älvsjö. Där presenterades internationell statistik som visar att i Sverige har 26,5 procent av hushållen tillgång till fiber. Det är ovanligt bra. Bäst i Europa är Litauen med 34 procent av hushållen anslutna. Lettland har 23,3 procent men alla andra länder i Europa ligger under 20 procent. Utanför Europa finns länder med mer fiber till hushållen som exempelvis Ryssland, Kina och Japan.

Konferensen arrangerades av Fibre to the Home Council Europe, FTTH Council, som är en industriorganisation med över 150 medlemsföretag. Eventet hade namnet Showcasing a Brighter Future! En av deltagarna var den svenske politikern och moderaten Gunnar Hökmark som är ledamot av europaparlamentet och som engagerat sig starkt för fiberutbyggnad till hushållen. Han menar att det är dags för Sverige och Europa att återta ledarskapet inom IT – och då har fiberutbyggnad en avgörande betydelse.

TOSLINK fiberoptik kabel Fiber kan användas för att skapa nya innovativa tjänster och applikationer. Det kan röra sig om underhållning, säkerhet i hemmen, lösningar för smarta mobiltelefoner, personlig kommunikation och företagspaket. Källa: Hustvedt.
 

Fiberutbyggnad ger bättre Internetuppkoppling

Hökmark hänvisade till de senaste dagarnas dramatiska händelser i Kiev och sa att ett av regimens viktigaste försök att stoppa sammandrabbningarna var att stänga av Internet. Men det går inte att uppnå varaktiga resultat genom att hindra folk från att använda Internet, menar han. Alla miljarder människor i världen kommer att kunna agera tillsammans om de vill och då har ledarna väldigt lite att sätta emot. Det som sex miljarder människor kan uppnå med Internet är obeskrivligt stort. En del ledare vill inte ta till sig det här utan försöker att styra och kontrollera. Det gäller inte bara Ukraina utan exempelvis regimen i Iran som ser Internet och mobiltelefoner som ett stort problem som hindrar deras maktutövning.

Samtidigt som Hökmark höll en presskonferens pågick flera olika seminarier. En av dessa handlade om prissättning och marknadsföring. En av talarna var Gerlas van den Hoven som är VD på företaget Genexis. Genexis utvecklar, tillverkar och marknadsför fibernätverk till hemmen. De uppger att de är marknadsledande. Huvudkontoret finns i Eindhoven i Nederländerna men de har också exempelvis ett kontor i Kista i norra Stockholm.

Van den Hoven sitter också med i styrelsen på FTTH Countil. Han gick igenom hur dagens modell för prissättning av telefon, SMS och även TV-program (on demand som exempelvis Netflix) uppstod. Det var mannen som anses ha uppfunnit telefonen, även om det senare officiellt ansågs vara Antonio Meucci, Alexander Bell som kom på mycket av prissättningsmetoderna som används än idag. Han grundade det amerikanska telebolaget AT&T.

Också Hökmark var intresserad av att prata om priser. Han nämnde priset på mobiltelefoni. I europaparlamentet har han varit med och drivit igenom beslutet som innebär att det ska gå att ringa till ett rimligt pris om man använder sin telefon i ett annat europeiskt land än det man köpt sin mobiltjänst ifrån, så kallad roaming. Man får som regel fortfarande betala extra för roaming.

Snabbare att spara i molnet

I ett tält mitt ute i utställningshallen visade FTTH Council hur fiber kan förbättra våra liv. Den som är sjuk hemma i sin bostad kan tala med sin läkare via tjänsten Skype där man både ser och hör varandra. Det finns möjligheter att exempelvis själv ta blodsockernivån och skicka den för analys och utvärdering. Till det behövs bara en särskild app och en surfplatta. I utställningen visade personalen också hur mycket snabbare det går att spara information i molnet med fiber än med andra långsammare Internetuppkopplingar.

FiberXportexplodedFiber kan också användas för att skapa nya innovativa tjänster och applikationer. Det kan röra sig om underhållning, säkerhet i hemmen, lösningar för smarta mobiltelefoner, personlig kommunikation och företagspaket. Sådant som spelprodukter och många andra tjänster kan ge konsumenterna en helt ny värld av intressanta upplevelser. Då är det också viktigt att man tänker på vad marknaden behöver och vad den enskilde konsumenten vill ha.

Fler projekt behövs

Enligt FTTH Council har Europa råd med fiberutbyggnad till hemmen och alla byggnader. De som investerar i olika projekt är redo att ge sitt stöd till expansionen. Det som behövs nu är att de företag som erbjuder Internet och mobiltelefoni också blir klara att göra utbyggnaden. Till det behövs en matchning av investerarna med operatörerna så att projekten går igång.

Mikael Ek som är VD för Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, deltog också vid konferensen och pratade om svenska förhållanden. Han sa att det inte finns någon debatt i Sverige om vi ska ha fiber och det är ingen som vill ha koppar. Det är bra, sa Ek, men det återstår trots det mycket att göra.

-Vi gör undersökningar för att förstå de mekanismer som kan påverka utbyggnaden av stadsnäten. Samhället kommer snart till en digital era, sa Ek.

Över en miljon hushåll i Sverige använder idag fibernät (1,25 miljoner har bredbandsabonnemang med fiber). Det mesta av utvecklingen har skett under de senaste 20 åren och det är kommunerna som har drivit på. Näten ägs ofta av kommunen. Samtidigt har det uppstått hundratals tjänsteföretag som erbjuder fibernätuppkoppling. Priserna är ofta lägre än i andra länder. Det är vanligt att man kan få telefon, TV och Internet för ungefär 400 kronor i månaden.

Kommunerna kan spara pengar

Forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT har gjort en studie åt Svenska Stadsnätsföreningen där de undersökt hur mycket kommuner kan tjäna på att det går att nå invånarna med Internet och fibernätverk. Man bestämde sig för att undersöka saken i samband med den vård som kommunerna utför i hemmen. Det visade sig att det skulle bli ganska betydande besparingar.

Mikael Ek SSNF Mikael Ek, VD på Svenska Stadsnätsföreningen, säger att Sverige ligger bra till när det gäller utbyggnaden av fibernät. Näten ägs ofta av kommunen men det har samtidigt kommit hundratals tjänsteföretag som erbjuder fiberuppkoppling. Källa: SSNf. 

Om kommunernas hemtjänstpersonal kommunicerar digitalt med invånare som behöver vård i hemmen leder det också till förenklingar. Det blir minskade kostnader för resor, man hinner med fler vårdtagare på kortare tid och vårdtagarna tycker att det räcker med färre hembesök.

Krävs det fiber till de här tjänsterna? Ja helst, men det är svårt att dra en säker gräns för vilken infrastukturtyp som krävs. En uppkoppling på över 10 Mb/s med låg fördröjning kan fungera. Det innebär, beroende på ett antal faktorer, att det kan gå bra ibland med kabel, DSL och 3G. En tumregel är att de uppräknade typerna fungerar sämre i glesbygd än i städerna. Bara fiber innebär att det helt säkert går att leverera de här tjänsterna. Det är också den infrastruktur som är framtidssäker (man kan i princip redan idag leverera över 1 miljon Mb/s på en ända fiber, medan 1 Gb/s = 1000 Mb/s går att leverera med väldigt billig elektronik).

digitala hemtjänster 2014
Digitala hemtjänster kan spara miljarder åt samhället, enligt en studie som genomförts av forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT. Fyra digitala tjänster har provats i Västerås. Källa: Acreo Swedish ICT. 

Den årliga nettobesparingen med vårdtjänsterna i undersökningen skulle enligt rapporten år 2020 kunna bli 211 miljoner kronor för en mellanstor stad med 90 000 invånare. Exemplet går ut på att nio av tio vårdtagare skulle använda fyra digitala tjänster som redan testats i Västerås. Besparingen sammanlagt i Sverige skulle åren 2014 till 2020 kunna bli upp till 53 miljarder kronor.

Då får man komma ihåg att det självklart kostar lite att bygga ut fibernätet så att det når alla hushåll. Idag har alltså drygt en fjärdedel fiber till sina bostäder.

Jane Hamrin

TwitterFacebookDigg