2019-Aug-24

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Svensk exportindustri tappar styrfart

rullager
Teknikföretagen är oroade över att svenska exportföretag får svårare att hävda sig internationellt.

Reportern Anders Wennersten på Sveriges Radio har pratat om läget för svensk exportindustri med Anders Rune som är chefekonom på Teknikföretagen och med Medlingsinstitutets ekonom Bo Enegren. Teknikföretagen är oroade över att svenska exportföretag får svårare att hävda sig internationellt. Två problem pressar företagen; kronan har blivit starkare och reala löneökningar på företagen betyder ökade kostnader. Företagen får därmed sämre betalt för sina produkter.
 
Under förra året ökade reallönerna med 2,5 procent enligt statistik från Medlingsinstitutet. Samtidigt finns det en omständighet som talar till svenska företags fördel när det gäller internationell konkurrenskraft: produktiviteten. Sedan 90-talet, alltså på lång sikt, har produktiviteten ökat kraftigt. Det har inneburit att företagen mer än väl kunnat kompensera sig för att svenska löner ökat mer än för konkurrerande företag i omvärlden.
 
När det gäller valutan så finns det en trend som innebär att företagen blivit mindre känsliga för kronans värde i förhållande till utländska valutor.  En allt större andel av produktionen baseras nämligen på importerade insatsvaror och tjänster. Det gör att företagen blir mindre känsliga för valutasvängningar över tid. När kronan stärks blir det ju billigare att importera insatsvaror, säger Bo Enegren till Sveriges Radio.
 
Teknikföretagens medlemmar svarar för knappt halva Sveriges varuexport. Svenska teknikföretag omsätter nästan 800 miljarder kronor. Teknikföretagen har 3 500 medlemmar och dessa har 300 000 anställda. De flesta av dem finns i västra Götaland (70 000 personer). Näst flest finns i Stockholms län (32 000) och Skåne län (23 000).  Den här statistiken kommer från en sammanställning på Teknikföretagens webbsida.
 
Medlingsinstitutet jobbar för att lönebildningen i Sverige ska fungera optimalt. Det gör man genom samtal och möten med arbetsmarknadens parter. Man talar då bland annat om de samhällsekonomiska förutsättningarna för hur mycket lönerna kan höjas.

TwitterFacebookDigg